BLOG

ULGA B+R W ROZLICZENIU ROCZNYM PIT

24 KWIETNIA 2017

Jeśli w roku 2016 poniosłeś jakiekolwiek wydatki w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, masz prawo do specjalnej ulgi B+R (badania i rozwój). Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

ulga b+r jak odliczyć

Ulga B+R pozwala odliczyć, w corocznym sprawozdaniu podatkowym, koszty poniesione w związku z działalnością badawczo-rozwojową. Na początku wyjaśnijmy, co to za rodzaj działalności i jakie działania wchodzą w jej skład.

Działalność badawczo-rozwojowa to taka działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe. Jest prowadzona systematycznie i ma na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie w procesie tworzenia nowych zastosowań.

W skład działalności badawczej wchodzą:

 • badania podstawowe – mające na celu po prostu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach danych zjawisk, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie w celach zarobkowych,

 • badania stosowane – mające na celu zdobywanie nowej wiedzy, przede wszystkim takiej, którą można zastosować w praktyce,

 • badania przemysłowe – mające na celu zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności w opracowywaniu nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzaniu ulepszeń do istniejących już produktów, procesów i usług

W skład działalności rozwojowej wchodzą:

 • prace nad ulepszaniem produktów, procesów lub usług, które mogą stanowić model do dalszego udoskonalania innych produktów, procesów lub usług

 • prace nad ulepszeniem produktów, procesów lub usług, które mogą zostać wykorzystane komercyjnie

Uwaga: Do prac rozwojowych nie zalicza się rutynowych prac obejmujących okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Jakie koszta można odliczyć od podatku w związku z ulgą B+R?

 • koszt wypłat ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz koszty składek z tytułu tych należności, jeśli dotyczą one pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej),
           
 • koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
          
 • koszty związane z ekspertyzami, opiniami, usługami doradczymi i usługami równorzędnymi, a także koszty związane z nabyciem wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej),
          
 • koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej,wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej

Uwaga: nie można rozliczać wydatków ogólnych, takich jak np. czynsz za wynajem biura lub zakup sprzętu.

Ile można odliczyć?

Limit ulgi B+R za rok 2016 wygląda następująco:

 • mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca:  do 30% kosztów z tytułu wynagrodzeń i do 20% wydatków na inne cele

 • inni podatnicy: 30% na płace dla pracowników oraz 10% pozostałych kosztów

Jak odliczyć ulgę B+R?

Ulgę z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowe można bardzo łatwo odliczyć od podatku wypełniając podstawowy formularz PIT-36 lub PIT-36L.
Należy jednak dołączyć również wypełniony formularz PIT/BR, który znajdziecie pod linkiem oraz na grafice poniżej:

pitbr

pitbrKoniecznie zapisz się do naszego newslettera.
Wyślemy Ci wiadomość tylko wtedy, gdy na rynku pojawi się PRAWDZIWA OKAZJA. Dzięki niej zaoszczędzisz bądź powiększysz swoje oszczędności. Warto!

W CONFRONTERZE MASZ WIELE SPOSOBÓW NA ZARABIANIE

PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
3546 zadowolonych Klientów
NA KONCIE BANKOWYM
ZACZNIJ ZARABIAĆ
NA KONCIE BANKOWYM
8274 zadowolonych Klientów
NAJTAŃSZY KREDYT
WYBIERZ
NAJTAŃSZY KREDYT
4728 zadowolonych Klientów
Ta strona używa plików cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies i rezygnacji z możliwości ich stosowania w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą Czytaj więcej.