AKTUALNOŚCI

KWOTA WOLNA OD PODATKU 2018. ZMIANY W PIT

31 STYCZNIA 2018

Początek roku dla większości obywateli kojarzony jest z obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego. Wypełnianie deklaracji w dzisiejszych czasach nie wiąże się już z koniecznością przekopania się przez stosy dokumentów. Nierzadko jednak fakt ten spędza sen z powiek wielu podatnikom. Nie taki diabeł straszny! Istnieje wiele programów i instytucji, które pomogą zainteresowanym uporać się z tym obowiązkiem. Co jednak warto wiedzieć, zanim rozliczymy się za rok 2017?

kwota wolna od podatku 2018 - zmiany w pit

PIT, czyli Personal Income Tax

PIT, czyli z angielskiego Personal Income Tax, to skrót określający nic innego, jak podatek dochodowy od osób fizycznych. W świetle prawa dochód rozumiany jest jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym.

Ustawa o PIT definiuje zasady opodatkowania dzieląc przychody na dwie główne kategorie – związane z pracą oraz z majątkiem. Sam podatek dochodowy pobierany jest w różny sposób, w zależności od rodzaju przychodu. Dochód uzyskany ze stosunku pracy potrącany jest przez płatnika (zazwyczaj pracodawcę) w trakcie roku podatkowego. Między innymi stąd znaczna różnica pomiędzy kwotą zarobków netto oraz brutto. Z kolei w przypadku np. podatku od alimentów – kwota, którą należy uiścić odpowiedniemu urzędowi skarbowemu opłacana jest bezpośrednio przez podatnika przy rocznym rozliczeniu.

Bez względu na to, jak duże dochody uzyskujemy danego roku, musimy się rozliczyć z fiskusem. Wyjątkiem są dochody zwolnione z opodatkowania oraz te, które rozliczane są ryczałtowo (np. umowy zlecenie czy o dzieło) zawarte z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, których wartość nie przekracza 200 zł.

Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu, która nie zobowiązuje nas do zapłaty podatku z tego tytułu. Od 2000 roku wartość ta z roku na rok rośnie.

Co oznacza, że nasz dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku? Dokładnie tyle, że nie musimy płacić podatku dochodowego, a zaliczki pobrane przez płatnika, czyli np. naszego pracodawcę, zostaną nam zwrócone. Jednak, bez względu na to czy mieścimy się w kwocie dochodu wolnego od podatku ustalonego na dany rok podatkowy, czy też nasze dochody stanowczo przekraczają ten pułap, naszym obowiązkiem jest złożenie stosownej deklaracji podatkowej (PIT).

Ustalona kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników, którzy rozliczają swoje przychody wykazywane na PIT-37 lub PIT-36. Zwolnienia od podatku kwotą wolną nie mogą oczekiwać osoby o przychodach opodatkowanych liniowo (PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38) oraz ze zbycia nieruchomości (PIT-39).

Kwota wolna od podatku w 2018

Mamy początek roku 2018. To idealny czas na zbieranie niezbędnych informacji, które przydadzą nam się w procesie składania deklaracji podatkowych za rok 2017. Na ich złożenie i ewentualne opłacenie należności mamy czas do 30 kwietnia. Należy bezwzględnie pamiętać o tym terminie, bo każde spóźnienie fiskus może uznać za próbę uchylenia się od obowiązku rozliczenia podatkowego, a co za tym idzie, nałożyć dość wysokie kary finansowe.

W 2017 roku zmienione zostały zasady obliczania kwoty wolnej od podatku. I tak od 1 stycznia kwota wolna od podatku na rok 2018 jest uzależniona od wysokości dochodów. Na tej zmianie skorzystają osoby, które otrzymują niepełne wynagrodzenie lub wykonują pracę tylko w przez część roku podatkowego.

Kwota wolna od podatku w 2017 roku wynosi 6 600 zł. Jak wyglądają progi podatkowe obowiązujące nas w tegorocznym rozliczeniu?

W przypadku, gdy dochody oscylują w przedziale 6 600- 11 000 zł kwota wolna od podatku jest degresywna, czyli w miarę wzrostu dochodu stawki należnego podatku maleją. Ich wartość może się wahać od 6 600 zł do 3 091 zł.

Osoby, których roczne dochody mieszczą się w przedziale 11 000 zł a 85 528 zł, mogą korzystać ze stałej kwoty wolnej od podatku, która wynosi, podobnie jak w latach ubiegłych, 3 091 zł. Tak to wygląda w teorii. W Praktyce natomiast oznacza to pomniejszenie wartości podatku o 556,02 zł.

Wszyscy Ci, których dochody zaliczają się do trzeciego progu, 85 528-127 000 zł, ponownie mamy do czynienia z kwotą degresywną, której wartość w najwyższym punkcie wynosi 3 091 zł i może spaść nawet do 1 zł.

Natomiast, jeśli dochody za rok 2017 wynosić będą powyżej kwoty 120 tysięcy, wówczas nie występuje żadna ulga w postaci kwoty wolnej od podatku.

Zmiany w PIT 2019

Zmiany kwoty wolnej od podatku w 2018 roku odczuwalne będą przy rozliczeniach za ten rok, czyli de facto w roku 2019. Na czym będą polegać?

Otóż, podstawowa kwota wolna od podatku będzie wynosić już 8 000 złotych. Jednak, podobnie jak w roku ubiegłym, jej dokładna wartość będzie obliczana na podstawie wysokości dochodu.

Oto, jak wyglądają progi podatkowe w 2018 roku:

  • pierwszy próg – do 8 000 zł, podatnik jest zwolniony  z płacenia podatku;
  • drugi próg – dochód pomiędzy 8 000 zł a 13 000, kwota wolna od podatku obliczana na zasadzie degresji od 8 000 zł do 3 091 zł;
  • trzeci próg – 13 000-85 528 zł, kwota wolna od podatku jest stała i wynosi 3 091 zł;
  • czwarty próg – dochód pomiędzy 85 528 zł a 127 000 zł, kwota wolna jest degresywna i może wynosić od 3 091 zł do 1 zł;
  • piąty próg – dochód wynoszący powyżej 127 tysięcy złotych nie kwalifikuje się do wyliczenia kwoty wolnej od podatku.

Wspólne rozliczenie PIT a kwota wolna od podatku 2018

Kwota wolna od podatku obliczania jest nie tylko, gdy rozliczamy się indywidualnie. Dotyczy również wspólnego rozliczenia małżonków oraz rozliczenia  z dzieckiem.

Kwota wolna od podatku a rozliczenie PIT z małżonkiem

Wspólne rozliczenie podatku z małżonkiem opłaca się w przypadku małżeństw, u których występuje duża rozbieżność w dochodach. Dzięki wspólnemu rozliczeniu małżonek, który musiałby opodatkować dochody według najwyższych stawek, może obniżyć opodatkowanie.

Decydując się na wspólne rozliczenie podatku warto najpierw obliczyć, która opcja jest dla nas bardziej korzystna. W naszym artykule Rozliczenie PIT z małżonkiem wyjaśniamy, jak podejść do tematu i prawidłowo wypełnić taką deklarację.

Kwota wolna od podatku a  rozliczenie PIT z dzieckiem

Osoby  samotnie wychowujący dziecko mają prawo do wspólnego rozliczenia PIT. Kluczowe w tym przypadku jest udowodnienie, że wychowujemy dziecko bez wpływu i pomocy drugiej osoby. Jaki wpływ na kwotę wolną od podatku ma jednak rozliczenie PIT z dzieckiem?

Dzięki rozliczeniu deklaracji podatkowej z dzieckiem możemy wykorzystać podwójną wartość kwoty wolnej od podatku. Rozliczając się z dzieckiem deklarujemy podatek w podwójnej wysokości kwoty obliczonej od połowy rocznych dochodów rozliczającego się rodzica. W związku ze zmianą kwoty wolnej od podatku w 2018 roku, w przyszłorocznym rozliczeniu, w zależności od wysokości dochodów, samotni rodzice również nieco zaoszczędzą.

Pamiętajmy, że jeśli chcemy rozliczyć PIT wspólnie z dzieckiem lub z małżonkiem, istotne jest złożenie deklaracji podatkowej w terminie. Po upłynięciu ustatwowego terminu na złożenie zeznania, stracimy prawo do wspólnych rozliczeń.


Zmiany wprowadzone w styczniu 2018 roku odczujemy dopiero podczas przyszłorocznego rozliczenia. Pamiętajmy jednak, progi podatkowe, które obowiązują nas podczas tegorocznego rozliczenia z fiskusem, również uległy zmianie na początku roku 2017. Wszystko dlatego, że kwota wolna od podatku zmienia się co roku.


Tekst: Magdalena Stercula


Zapisz się do naszego newslettera!
Wyślemy Ci wiadomość tylko wtedy, gdy na rynku pojawi się PRAWDZIWA OKAZJA. Dzięki niej zaoszczędzisz bądź powiększysz swoje oszczędności. Warto!

POWIEDZ NAM, CZEGO SZUKASZ A ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ OFERTĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ ODDZWONIMY DO CIEBIE!

W CONFRONTERZE MASZ WIELE SPOSOBÓW NA ZARABIANIE

PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
6516 zadowolonych Klientów
NA KONCIE BANKOWYM
ZACZNIJ ZARABIAĆ
NA KONCIE BANKOWYM
15204 zadowolonych Klientów
NAJTAŃSZY KREDYT
WYBIERZ
NAJTAŃSZY KREDYT
8688 zadowolonych Klientów
Ta strona używa plików cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies i rezygnacji z możliwości ich stosowania w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą Czytaj więcej.