DORADCA KLIENTA

ZEZNANIE PODATKOWE: DLA KOGO ULGA REHABILITACYJNA I ULGA NA LEKI?

23 MARCA 2017

Osoby niepełnosprawne, chorujące oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej oraz ulgi na leki i odliczyć od dochodu określone wydatki. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej? Jakie wydatki można odliczyć? Kto może odliczyć wydatki na leki? Poznaj odpowiedzi na te pytania.

null

Ulga rehabilitacyjna – korzyści

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby chorujące, niepełnosprawne, a także Ci, którzy opiekują się i utrzymują taką osobę.

Od dochodu mogą zostać odpisane koszty związane z rehabilitacją oraz ułatwieniem czynności życiowych osoby niepełnosprawnej. Dzięki takiemu zabiegowi osoby te zyskają możliwość obniżenia kwoty, od której odliczą podatek. Podatek również ulegnie obniżeniu.

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi najczęściej pochłania sporo pieniędzy, więc ulga rehabilitacyjna może przynieść znaczne oszczędności.

Ulga rehabilitacyjna - dla kogo?

Aby dana osoba została uznana w świetle prawa za niepełnosprawną, musi przedstawić jeden z poniższych dokumentów:

 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ,
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy do orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 • decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty socjalnej.

Osobą niepełnosprawną będącą na utrzymaniu podatnika, który jest jej opiekunem, może być:

 • dziecko,
 • dziecko adoptowane,
 • dziecko przyjęte na wychowanie,
 • pasierb,
 • mąż lub żona,
 • rodzic,
 • rodzic współmałżonka,
 • ojczym lub macocha,
 • rodzeństwo,
 • zięć lub synowa.

Aby opiekun mógł skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, dochód osoby niepełnosprawnej w danym roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 9 120 zł.

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej możemy rozliczyć dwa rodzaje wydatków: wydatki limitowane i wydatki nielimitowane.

Wydatki limitowane w uldze rehabilitacyjnej

W przypadku wydatków limitowanych możemy odliczyć maksymalnie 2 800 zł z każdego z wydatków.

Uwaga: 2 800 zł możemy odliczyć od każdego z wymienionych poniżej wydatków. Mimo iż należą do wspólnej kategorii wydatków limitowanych, każdy rozpatrywany jest osobno.
Wydatki limitowane w uldze rehabilitacyjnej obejmują:

 • koszty związane z utrzymaniem przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową specjalnie przeszkolonego i oznaczonego psa asystującego,
 • wydatki na wynagrodzenie dla przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • koszty związane z wykorzystaniem samochodu osobowego na potrzeby związane z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (dodatkowy wymóg: właścicielem lub współwłaścicielem samochodu musi być osoba niepełnosprawna lub musi on być własnością osoby sprawującej opiekę nad niepełnosprawnym).

Nie trzeba przedstawiać dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów.

Urząd skarbowy może nas jednak poprosić o przedstawienie dowodów potwierdzających prawo do ulgi, takich jak:

 • certyfikat potwierdzający, że pies-asystent przeszedł niezbędne szkolenia,
 • zlecenie na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 • dane osoby, która pełniła rolę przewodnika i pobrała wynagrodzenie.

Wydatki nielimitowane w uldze rehabilitacyjnej

Wydatki nielimitowane możemy odliczyć od dochodu w całości.

Nie obowiązują żadne granice ograniczające ich wysokość.

Do wydatków nielimitowanych w uldze rehabilitacyjnej zaliczamy:

 • wydatki na zapewnienie osobie niepełnosprawnej domowej opieki pielęgniarskiej w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się,
 • wydatki na zapewnienie opieki dla osób kwalifikujących się do I grupy inwalidztwa,
 • koszty przystosowania pojazdów do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • wydatki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym,
 • wydatki poniesione na dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • wydatki na wynagrodzenie dla tłumacza języka migowego,
 • koszty pobytu i leczenia w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,
 • koszty pobytu w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym,
 • koszty wykonanych zabiegów rehabilitacyjnych,
 • wydatki na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych (do 25. roku życia).

W przypadku wydatków limitowanych konieczne jest udokumentowanie faktu ich poniesienia oraz dokładnej kwoty.

Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie stosownych dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

Ulga na leki - kto może odliczyć wydatki na leki?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można również odliczyć od dochodu wydatki na leki.

Ulga na leki dotyczy jednak tylko części wydatków. Odliczyć można bowiem nadwyżkę ponad kwotę 100 zł.

Jak policzyć wysokość ulgi na leki?

Należy obliczyć udokumentowane wydatki z aptek za każdy miesiąc osobno. Jeśli kwota przekracza 100 zł, nadwyżkę możemy odliczyć od dochodu.

Przykład:

W danym miesiącu osoba niepełnosprawna wydała na leki 300 zł.

300 zł – 100 zł= 200 zł

W tym miesiącu osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu 200 zł.

Takie wyliczenie należy przeprowadzić w każdym miesiącu.

Aby móc ubiegać się o ulgę na leki, należy posiadać zaświadczenie od lekarza specjalisty informujące kto i jak długo (stale czy czasowo) musi przyjmować dane leki. Należy również posiadać faktury z apteki, dokumentujące wydana kwotę. Faktura musi informować o tym, kto, kiedy i za jaką kwotę nabył dane produkty.

Do zeznania podatkowego należy dołączyć PIT-0.

-------------------------------------------------------------

Masz prawo odliczyć od podatku ulgę rehabilitacyjną? Pamiętaj, aby złożyć PIT w terminie. Sprawdź, jakie terminy obowiązują w tym roku wszystkich podatników.


Tekst: Olga Gierszal
Koniecznie zapisz się do naszego newslettera.
Wyślemy Ci wiadomość tylko wtedy, gdy na rynku pojawi się PRAWDZIWA OKAZJA. Dzięki niej zaoszczędzisz bądź powiększysz swoje oszczędności. Warto!

POWIEDZ NAM, CZEGO SZUKASZ A ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ OFERTĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ ODDZWONIMY DO CIEBIE!

W CONFRONTERZE MASZ WIELE SPOSOBÓW NA ZARABIANIE

PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
6594 zadowolonych Klientów
NA KONCIE BANKOWYM
ZACZNIJ ZARABIAĆ
NA KONCIE BANKOWYM
15386 zadowolonych Klientów
NAJTAŃSZY KREDYT
WYBIERZ
NAJTAŃSZY KREDYT
8792 zadowolonych Klientów
Ta strona używa plików cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies i rezygnacji z możliwości ich stosowania w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą Czytaj więcej.