DORADCA KLIENTA

ROZLICZENIE PIT Z MAŁŻONKIEM

13 MARCA 2017

Małżonkowie często decydują się na wspólne rozliczenie deklaracji podatkowej. Jakie korzyści daje wspólne rozliczenie? Czy każdy może się na nie zdecydować? Sprawdź szczegóły w naszym artykule!

małżeństwo - wspólne rozliczenie pit

Wspólne rozliczenie PIT – o co chodzi?

Jeśli decydujemy się na wspólne rozliczenie deklaracji podatkowej, w Urzędzie Skarbowym składamy jeden PIT, podpisany nazwiskiem jednego z małżonków.

Jak w takim rozliczeniu wyliczamy wysokość podatku? Sumujemy dochody dwóch osób, dzielimy na pół i wyliczamy podatek od tej kwoty. Aby otrzymać wysokość wspólnego podatku, musimy uzyskaną kwotą pomnożyć razy 2.

Mimo wspólnej kwoty podatku każda z osób pozostających w związku małżeńskim wciąż ma jednak możliwość osobnego skorzystania z ulg i odliczeń.

Korzyści ze wspólnego rozliczenia

Wspólne rozliczenie podatku z małżonkiem jest korzystne z tego względu, że pozwala zaoszczędzić i obniżyć wysokość płaconego podatku.

Opłaca się ono szczególnie w przypadku małżeństw, u których występuje duża rozbieżność w dochodach, np. w przypadku par, w których jedna z osób uzyskuje dochody powyżej 85 528 zł rocznie i musiałaby opodatkować nadwyżkę stawką 32%.

Pomimo wspólnego rozliczenia, małżonkom wciąż przysługuje możliwość odliczenia wszelkich ulg.

Kiedy wspólne rozliczenie się opłaca?

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wspólne opodatkowanie jest korzystne tylko w przypadku, gdy jedno z małżonków zarabia na tyle dużo, że musiałoby obliczyć część podatku według wyższej stawki. Np. gdy jego przychody spowodowałyby wejście do podatku obliczanego z wyższej stawki (z 18% na 32%).

Jeśli po odliczeniu od dochodu wszystkich należnych ulg małżonkowie uzyskają dochód w wysokości 85 528 zł, wspólne rozliczenie nie przyniesie korzyści. Będzie ono neutralne, ponieważ wysokość podatku wyniesie tyle samo, ile w przypadku osobnego rozliczenia.

Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, gdy jedno z małżonków zarabia na tyle mało, że samodzielnie nie mogłoby odliczyć kwoty wolnej od podatku – wtedy nawet przy kwocie 85 528 zł małżonkowie odniosą korzyść podatkową.

Kto może skorzystać ze wspólnego rozliczenia?

Aby rozliczyć PIT wspólnie z małżonkiem należy spełnić następujące wymagania:

 • pozostawać w związku małżeńskim przez co najmniej jeden rok podatkowy
 • przez cały ten rok zachować wspólność majątkową
 • mieszkać na stałe w Polsce

Osoby, które wzięły ślub w 2016 roku ze wspólnego rozliczenia będą mogły skorzystać dopiero w 2018 roku (w rozliczeniu za rok 2017).

Aby wspólnie się rozliczyć należy również złożyć pisemne oświadczenie, że dany rok podatkowy opodatkowuje się łącznie. Oświadczenie takie składamy zaznaczając odpowiednie pole na deklaracji PIT. Nie ma konieczności sporządzania odrębnego oświadczenia.

Prawo do preferencyjnego rozliczenia mają również te osoby, których małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub po jego zakończeniu, ale przed złożeniem zeznania. Będzie to możliwe, jeśli związek małżeński został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego, a małżonków aż do śmierci jednego z nich łączyła wspólność majątkowa.

Co ważne, żadne z małżonków nie może prowadzić działalności gospodarczej objętej ryczałtem, podatkiem liniowym lub kartą podatkową.

Ile można zyskać na wspólnym rozliczeniu?

Najwyższą korzyść podatkową uzyska małżeństwo w którym:

 • jedno z małżonków nie zarabia w ogóle
 • drugie z małżonków uzyskuje dochód w wysokości 171 056 zł

Cały dochód roczny zostanie opodatkowany według stawki 18%.

Małżeństwo zapłaci dzięki temu 12 529, 94 zł mniej, niż w sytuacji, gdyby każde z małżonków rozliczało się osobno.

Jak obliczyć wspólny podatek - wzór

Przeanalizujmy to na przykładach.

Jeden za współmałżonków zarobił w 2016 roku 100 000 zł, a drugi – 0 zł.

Kiedy małżonkowie rozliczają się osobno:

Podatnik płaci podatek od kwoty:

 • nieprzekraczającej progu podatkowego:

85 528 zł x 18% - 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek) = 14 839, 02 zł

 • stanowiącej nadwyżkę ponad próg podatkowy:

(100 000 zł - 85 528 zł) x 32% = 4 631, 04 zł

Po zaokrągleniu do pełnego złotego podatek wyniesie: 19 470 zł

Kiedy małżonkowie rozliczają się wspólnie:

 • obliczamy połowę sumy wspólnych dochodów:

(100 000 zł + 0 zł) : 2 = 50 000 zł

 • obliczamy podatek według obowiązującego progu:

50 000 zł x 18% - 556, 02 zł (kwota zmniejszająca podatek) = 8443,98 zł

 • mnożymy wysokość podatku razy 2:

8443,98 zł x 2 = 16 887, 96 zł

Po zaokrągleniu do pełnego złotego podatek wyniesie: 16 888 zł

Ile małżonkowie zaoszczędzili dzięki wspólnemu rozliczeniu?

 • 2 582 zł

Kto nie może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Ze wspólnego rozliczenia nie mogą skorzystać:

 • małżonkowie, którzy podpisali intercyzę (oznacza ona bowiem ustanowienie rozdzielności majątkowej)
 • małżonkowie, wobec których sąd orzekł separację
 • małżonkowie, spośród których jedno zostało ubezwłasnowolnione (z mocy prawa powstaje w tym przypadku rozdzielność majątkowa)
 • małżonkowie, spośród których jedno ogłosiło upadłość majątkową (z mocy prawa powstaje w tym przypadku rozdzielność majątkowa)

Konieczność złożenia deklaracji w terminie

Należy również pamiętać, że wspólne rozliczenie PIT możliwe jest tylko wtedy, kiedy deklaracja zostanie złożona w określonym przez urząd skarbowy terminie (w tym roku czas na złożenie deklaracji mamy do 2 maja, ponieważ 30 kwietnia wypada w niedzielę). Więcej na temat zasad i terminów tegorocznego rozliczenia przeczytac w naszym artykule "Zeznanie podatkowe 2016 - jak rozliczyć PIT?"

Po upłynięciu terminu małżonkowie stracą prawo do wspólnego rozliczenia.

W niektórych przypadkach rozliczenie podatku dochodowego wspólnie z małżonkiem potrafi przynieść wymierne korzyści. Warto sprawdzić, czy dotyczy nas taka forma oszczędności!

Sprawdź również jak rozliczyć PIT wspólnie z dzieckiem i dowiedz się, jak świadczenie 500+ wpływa na rozliczenie PIT i ulgę prorodzinną.

Tekst: Olga GierszalKoniecznie zapisz się do naszego newslettera.
Wyślemy Ci wiadomość tylko wtedy, gdy na rynku pojawi się PRAWDZIWA OKAZJA. Dzięki niej zaoszczędzisz bądź powiększysz swoje oszczędności. Warto!

POWIEDZ NAM, CZEGO SZUKASZ A ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ OFERTĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ ODDZWONIMY DO CIEBIE!

W CONFRONTERZE MASZ WIELE SPOSOBÓW NA ZARABIANIE

PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
5535 zadowolonych Klientów
NA KONCIE BANKOWYM
ZACZNIJ ZARABIAĆ
NA KONCIE BANKOWYM
12915 zadowolonych Klientów
NAJTAŃSZY KREDYT
WYBIERZ
NAJTAŃSZY KREDYT
7380 zadowolonych Klientów
Ta strona używa plików cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies i rezygnacji z możliwości ich stosowania w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą Czytaj więcej.