AKTUALNOŚCI

ISTOTNE ZMIANY DLA NAUCZYCIELI OD WRZEŚNIA! NIŻSZE PENSUM, MNIEJ DODATKÓW

5 WRZEŚNIA 2018

Od września 2018 roku nauczycieli w polskich szkołach czeka sporo zmian. Będą one dotyczyły pensum specjalistów i dyrekcji, zasad przyznawania wynagrodzenia oraz dodatków socjalnych. Rozwiązania swoich problemów doczekają się nauczyciele zatrudnieni w oparciu o umowy śmieciowe. Sprawdź, jakie zmiany dla pedagogów przyniesie rozpoczynający się rok szkolny.

8 zmian ktore czekaja nauczycieli od wrzesnia - nizsze pensum, nowe wynagrodzenia

Zmiany w pensum nauczycieli specjalistów

Do tej pory pensum, czyli liczba godzin zajęć dydaktycznych i naukowych nauczyciela, regulowane było przez organ prowadzący daną placówkę oświatową. Od początku obecnego roku szkolnego pensum nauczycieli-specjalistów będzie wynikało z Karty Nauczyciela.

Od września 2018 roku ustawa zmieni wysokość pensum dla specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych. Liczba godzin zajęć dydaktycznych i naukowych będzie wynosiła 22 godziny tygodniowo. Dzięki temu czas pracy wyżej wymienionych specjalistów nie będzie już, jak do tej pory, zróżnicowany.

Zmiany w pensum łączonym

Nauczyciele, którzy pracują na kilku stanowiskach jednocześnie, na których obowiązują różne tygodniowe wymiary pracy, rozliczani są na podstawie tzw. pensum łączonego. Do tej pory ono również było ustalane przez organ prowadzący daną placówkę oświatową. Od nowego roku szkolnego pensum łączone również będzie uregulowane w Karcie Nauczyciela.

Jak będzie ono obliczane? Pensum łączone stanowić będzie iloraz liczby godzin zrealizowanych przez nauczyciela i sumy części etatów w ramach poszczególnych wymiarów godzin zajęć w ujęciu tygodniowym. To kolejna zmiana mająca na celu ujednolicenie czasu pracy.

Niższe pensum dla niepełnosprawnych nauczycieli

Czas pracy nauczyciela o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z prawem nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Wraz z wejściem nowych przepisów niepełnosprawnych nauczycieli będzie obowiązywać niższe pensum.

Od września 2018 roku tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela niepełnosprawnego zostanie obniżony proporcjonalnie do obniżenia jego maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.

Dyrektorzy bez godzin ponadwymiarowych

Kolejną zmianą dla polskiej oświaty będzie fakt, iż dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół nie będą mogli mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych. Takie same zasady będą dotyczyć nauczycieli pełniących zastępstwo na tego typu stanowiskach.

Nowe zasady wynagradzania nauczycieli

W najbliższym czasie zmianom ulegną również zasady wynagradzania nauczycieli. Będą oni poddawani ocenie punktowej, na podstawie której będą mogli otrzymać dodatek za wyróżniającą pracę.

Pierwsze dodatki mają być wypłacane od września 2020 roku. Docelowo mają wynosić 16% kwoty bazowej. Od września 2020 roku wysokość dodatku osiągnie 3%, a od września 2021 roku 6%. Prawo do uzyskanego dodatku wygaśnie w momencie, gdy ocena nauczyciela spadnie z wyróżniającej na niższą.

Niższe dodatki socjalne dla nauczycieli

Od 2018 roku z Karty Nauczyciela zniknęły przepisy przyznające prawo do:

  • lokalu mieszkalnego,
  • dodatku mieszkaniowego,
  • działki gruntu do użytkowania.

Ponadto od 1 września uchylony zostanie zasiłek na zagospodarowanie. Osoby, które spełniły warunki konieczne do otrzymania zasiłku przed 1 września, otrzymają jednorazową zapomogę. Nie zmieniły się przepisy regulujące zwrot zasiłku: jeśli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, wciąż będzie musiał zwrócić kwotę przyznanego zasiłku.

Nauczyciele zatrudnieni na terenie wsi zachowają swoje prawo do dodatku wiejskiego. Nadal będą otrzymywać dodatkowe 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Nowe zasady awansu

Od 1 września 2018 roku w Karcie Nauczyciela zmienione zostają również zasady przyznawania awansu.

Wydłużeniu uległ staż pracy na stopień nauczyciela kontraktowego. Aby zostać nauczycielem kontraktowym stażysta będzie musiał pracować  1 rok i 9 miesięcy. Ubiegający się o status nauczyciela kontraktowego zamiast rozmowy kwalifikacyjnej będzie musiał przejść egzamin nadzorowany przez specjalną komisję. W jej skład będą wchodziły również osoby spoza szkoły.

Zgodnie z nowymi zasadami, wydłużona zostanie przerwa pomiędzy kolejnymi awansami. Do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego będzie trzeba przepracować co najmniej 3 lata, a nauczyciela dyplomowanego – 4 lata. Na preferencyjne warunki mogą liczyć osoby, które otrzymają wyróżniającą ocenę pracy: w ich przypadku konieczny czas pracy zostanie skrócony aż o 2 lata.

Pewne ułatwienie dotyczyć będzie również nauczycieli akademickich, którzy zdecydują się na podjęcie pracy w szkole. Osoby, które posiadają stopień naukowy i przepracowały co najmniej 5 lat na uczelni, z dniem podjęcia pracy w szkole otrzymają od razu stopień nauczyciela mianowanego.

Koniec ze śmieciowymi umowami dla nauczycieli

Ostatnią, bardzo ważną zmianą, jest ta gwarantująca nauczycielom umowę o pracę. Zgodnie z nowymi przepisami zasada ta obowiązywać będzie nie tylko w szkołach publicznych, ale również niepublicznych. Do tej pory nauczyciele w szkołach prywatnych bywali zatrudnieni w oparciu o umowy śmieciowe – zasady ich zatrudnienia nie były uregulowane w Karcie Nauczyciela.

Od września 2018 roku nauczyciele szkolni i przedszkolni, w tym pracujący we wszelkiego rodzaju placówkach niepublicznych, nie będą już mogli pracować w oparciu o umowy cywilnoprawne ani w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 


Nowy rok szkolny przyniósł wiele zmian dla nauczycieli. Większym regulacjom zostanie poddane ich pensum, wprowadzone zostaną nowe zasady wynagrodzeń, likwidacji ulegnie część świadczeń socjalnych, a ścieżka awansu zostanie nieco wydłużona.


Tekst: Olga Gierszal


Zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebooku: Promocje finansowe, na których zarobisz.

Publikujemy w niej informacje na temat najbardziej opłacalnych promocji finansowych na rynku. Dokładnie analizujemy oferty i tłumaczymy co zrobić, aby na każdej promocji tylko i wyłącznie skorzystać.

Dołącz do grupy, a wszystkie oferty znajdziesz w jednym miejscu i zawsze będziesz na bieżąco z najkorzystniejszymi promocjami!


Zapisz się do naszego newslettera!
Wyślemy Ci wiadomość tylko wtedy, gdy na rynku pojawi się PRAWDZIWA OKAZJA. Dzięki niej zaoszczędzisz bądź powiększysz swoje oszczędności. Warto!

POWIEDZ NAM, CZEGO SZUKASZ A ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ OFERTĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ ODDZWONIMY DO CIEBIE!

W CONFRONTERZE MASZ WIELE SPOSOBÓW NA ZARABIANIE

PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
5535 zadowolonych Klientów
NA KONCIE BANKOWYM
ZACZNIJ ZARABIAĆ
NA KONCIE BANKOWYM
12915 zadowolonych Klientów
NAJTAŃSZY KREDYT
WYBIERZ
NAJTAŃSZY KREDYT
7380 zadowolonych Klientów
Ta strona używa plików cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies i rezygnacji z możliwości ich stosowania w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą Czytaj więcej.