DORADCA KLIENTA

JAK ODLICZYĆ OD PODATKU ULGĘ NA DZIECKO?

1 MARCA 2017

Utrzymanie dzieci w rodzinie często wiąże się ze sporymi kosztami, nierzadko poważnie naruszającymi domowy budżet. Z tego względu Państwo zdecydowało się na przyznanie raz w roku ulgi prorodzinnej, którą można odliczyć od podatku w zeznaniu rocznym PIT. Jak odliczyć ulgę na dziecko? Kto może z niej skorzystać? Dowiedz się, jak wygląda to w praktyce.

Kto może odliczyć od podatku ulgę na dziecko?

Ulga prorodzinna należy się wszystkim rodzicom, opiekunom prawnym dzieci oraz rodzinom zastępczym. Chcesz wiedzieć, czy Ty również możesz odliczyć dziecko od podatku? Oto, jakie kryteria musisz spełniać, aby odliczyć od podatku ulgę na dziecko:

Rodzice:

 • posiadają prawa do opieki nad dzieckiem niepełnoletnim (do 18 roku życia),
 • posiadają prawa do opieki nad dzieckiem niepełnoletnim, nawet jeśli dziecko nie mieszka z nimi,
 • posiadają władzę rodzicielską bez względu na to, w jakim stanie cywilnym pozostają (związek małżeński, rozwód, związek nieformalny),
 • ojciec, który uznał dziecko,
 • osoba trzecia, której prawo do opieki nad dzieckiem nadał sąd,
 • osoba, której sąd ograniczył prawo do opieki (ulga również jest ograniczona).

Ulga na dziecko nie obejmuje rodziców, którym sądownie zostały odebrane prawa rodzicielskie, rodziców ubezwłasnowolnionych, rodziców dzieci pełnoletnich lub rodziców dzieci, które wstąpiły w związek małżeński oraz rodziców dzieci, które umarły.

Opiekun prawny:

 • posiada prawa do opieki nad dzieckiem nadane mu przez sąd,
 • mieszka razem z dzieckiem, nad którym sprawuje prawną opiekę.

Opiekunem prawnym może zostać wyłącznie osoba, która pozostaje w związku małżeńskim. Pierwszeństwo do opieki nad dzieckiem mają jego krewni i bliscy, bądź osoba wskazana przez rodziców dziecka, jeśli nadal mają oni władzę rodzicielską. Sąd opiekuńczy powierza opiekę osobom trzecim, jeśli rodzice stracili całkowite bądź częściowe prawa do opieki nad dzieckiem, zostali ubezwłasnowolnieni, są nieznani lub nie żyją.

Rodzina zastępcza:

 • osoby sprawujące funkcję rodziny zastępczej, sprawującej opiekę nad dzieckiem na podstawie wydanego im przez sąd orzeczenia.

Rodziną zastępczą mogą być zarówno małżonkowie, jak i osoby niebędące w związku formalnym. Umieszczenie dziecka w takiej rodzinie następuje na wniosek lub za zgodą jego rodziców.

Czy ulga na dziecko dotyczy wszystkich dzieci?

Należy pamiętać, że ulga na dziecko dotyczy dzieci:

 • niepełnoletnich,
 • pełnoletnich, do 25 roku życia, jeśli kontynuują naukę,
 • bez względu na wiek, jeśli w danym roku podatkowym otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Jak obliczyć ulgę na dziecko?

Przede wszystkim należy wypełnić deklarację roczną PIT-36 lub PIT-37 oraz załącznik PIT/O. Konieczne będzie podanie liczby dzieci oraz ich numerów PESEL (ewentualnie imienia, nazwiska i daty urodzenia każdego dziecka).

Obliczenie ulgi na dziecko opiera się na poniższych kwotach:

 • 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi - przy założeniu, że dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112.000 zł, a niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł,
 • 92,67 zł miesięcznie (do 1112,04 zł rocznie) na wychowanie dwójki dzieci,
 • 166,67 zł miesięcznie (do 2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł miesięcznie (do 2700,00 zł rocznie) na czwarte i każde kolejne dziecko.

Zazwyczaj ulgę prorodzinną liczy się według pełnych miesięcy kalendarzowych, jeśli jednak w trakcie danego miesiąca nastąpiło przerwanie wykonywania opieki nad dzieckiem i przekazanie jej innej osobie, każda z tych osób może odliczyć sobie ulgę za każdy dzień sprawowania opieki, a więc z dokładnością 1:30. Jeśli osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem rozliczają się osobno, odliczenie ulgi na dziecko od podatku jest u nich kwestią umowną. W przypadku braku porozumienia, powinny zastosować się do obliczeń na podstawie proporcji faktycznego sprawowania władzy rodzicielskiej przez każdego z nich (liczone w dniach).

Jakie dokumenty są wymagane, aby móc skorzystać z ulgi na dziecko?

Podstawą do skorzystania z ulgi jest posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • jeśli dziecko jest pełnoletnie -zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez niego nauki.

Warto o tym pamiętać, ponieważ może okazać się konieczne przedstawienie tych dokumentów podczas kontroli skarbowej.

Jeśli interesuje Cię również temat rozliczania 500+, koniecznie przeczytaj nasz kolejny artykuł "500 plus a deklaracja PIT".

Sprawdź również, czy możesz rozliczyć PIT wspólnie z dzieckiem.


Jeśli przysługuje Ci ulga na dziecko, pamiętaj o dołączeniu do zeznania podatkowego załącznika PIT/O oraz o złożeniu deklaracji podatkowej w terminie!


Zapisz się do naszego newslettera.
Wyślemy Ci wiadomość tylko wtedy, gdy na rynku pojawi się PRAWDZIWA OKAZJA. Dzięki niej zaoszczędzisz bądź powiększysz swoje oszczędności. Warto!

POWIEDZ NAM, CZEGO SZUKASZ A ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ OFERTĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ ODDZWONIMY DO CIEBIE!

W CONFRONTERZE MASZ WIELE SPOSOBÓW NA ZARABIANIE

PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
5541 zadowolonych Klientów
NA KONCIE BANKOWYM
ZACZNIJ ZARABIAĆ
NA KONCIE BANKOWYM
12929 zadowolonych Klientów
NAJTAŃSZY KREDYT
WYBIERZ
NAJTAŃSZY KREDYT
7388 zadowolonych Klientów
Ta strona używa plików cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies i rezygnacji z możliwości ich stosowania w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą Czytaj więcej.