DORADCA KLIENTA

ROZLICZENIE PIT WSPÓLNIE Z DZIECKIEM

8 MARCA 2017

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą skorzystać z formy rozliczenia PIT, które pozwala uznać dziecko za członka rodziny i rozliczyć się wspólnie z nim. Kto może rozliczyć PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

samotny rodzic - jak rozliczyć pit z dzieckiem

Kto ma możliwość rozliczenia PIT wspólnie z dzieckiem?

Rodzic lub opiekun prawny ma możliwość rozliczenia podatku dochodowego wspólnie z dzieckiem, jeśli w rozliczanym roku podatkowym samotnie wychowywała dzieci i jest:

  • panną lub kawalerem
  • wdową lub wdowcem
  • rozwódką lub rozwodnikiem
  • osobą, w stosunku do której orzeczono separację
  • osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeśli małżonek jest pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Warunków wymienionych powyżej nie trzeba spełniać przez cały rok. Wystarczy, że rodzic wychowywał samotnie dziecko w rozliczanym roku podatkowym przez jeden dzień – dzięki temu prawo do wspólnego rozliczenia zyskują samotni rodzice, których dzieci urodziły się w ciągu roku podatkowego.

Co oznacza „samotnie wychowujący dziecko”?

Spełnienie powyższych wymagań jest ważne, jednak nie kluczowe. Kluczowe w przypadku rozliczenia PIT-u z dzieckiem jest bowiem udowodnienie, że wychowujemy dziecko samotnie. Zatem pozostając w nieformalnym związku z drugim rodzicem dziecka musimy liczyć się z tym, że ulga nam nie przysługuje.

Co oznacza „samotnie wychowujący dziecko”? „Samotnie” oznacza w tym przypadku bez wpływu i pomocy drugiej osoby przy wychowaniu dziecka. Chodzi tu jednak o stan faktyczny, czyli faktyczną pomoc przy wychowywaniu dziecka, a nie pomoc finansową.

W sytuacji, gdy matka dostaje alimenty od ojca, który nie jest pozbawiony praw rodzicielskich, ale zamieszkuje osobno i nie podejmuje czynności faktycznych wychowując je, matka ma prawo rozliczyć się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Ze wspólnego rozliczenia nie może jednak skorzystać matka dziecka zamieszkująca wspólnie z konkubentem będącym ojcem dziecka i pomagającym przy wychowaniu.

Pozostawanie w nieformalnym związku z drugim z rodziców dziecka, który pomaga przy wychowaniu, odbiera możliwość rozliczenia PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Umożliwiłby to tylko brak kontaktu ze strony drugiego rodzica.

Czy wspólne rozliczenie PIT dotyczy wszystkich dzieci?

Wspólne rozliczenie dotyczy:

  • dzieci do 18. roku życia, bez względu na ich dochody
  • dzieci do 25. roku życia w przypadku dzieci uczących się (jeśli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów w łącznej wysokości 3089 zł z wyjątkiem renty rodzinnej)
  • dzieci otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na ich wiek

Jeśli dziecko w roku podatkowym ukończy 18 lub 25 lat, rodzicom również przysługuje preferencyjne rozliczenie za ten rok.

Korzyści ze wspólnego rozliczenia

Wspólne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych umożliwia znaczne obniżenie podatku. Dzięki temu możemy bowiem wykorzystać podwójną wartość kwoty wolnej od podatku.

Rozliczając się z dzieckiem deklarujemy podatek w podwójnej wysokości kwoty obliczonej od połowy rocznych dochodów rozliczających się osób. Maksymalnie można zaoszczędzić ponad 12 tys. zł, przy dochodach przekraczających 171 tys. zł.

Jak wyliczyć podatek?

Krok 1: aby wyliczyć podatek, dochód rodzica należy podzielić na pół, niezależnie od liczby wychowywanych dzieci.

Krok 2: następnie od tego dochodu obliczamy podatek według skali progresywnej (18%, 32%) i mnożymy razy 2.

Konieczność złożenia zeznania w terminie

Co najważniejsze, aby skorzystać ze wspólnego rozliczenia, rodzic musi złożyć wspólne zeznanie w terminie.

W tym roku termin złożenia deklaracji to 2 maja. Jeśli rodzic złoży zeznanie po terminie, wspólne rozliczenie nie będzie możliwe.

Więcej na temat tegorocznego rozliczenia podatkowego i obowiązującym terminów piszemy w artykule "Zeznanie podatkowe 2016 - jak rozliczyć PIT?".

Źródła uzyskania przychodów a wspólne rozliczenie PIT

Wspólny PIT nie przysługuje osobom, które prowadzą działalność gospodarczą objętą podatkiem liniowym 19%. Osoba samotnie wychowująca dziecko nie może też uzyskiwać dochodów opodatkowanych kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencyjnych (oprócz najmu prywatnego) lub podatkiem tonażowym.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem a ulga prorodzinna

Jedno nie wyklucza drugiego. Osoba samotnie wychowująca dziecko może rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, a także skorzystać z ulgi prorodzinnej. Dzięki temu może odliczyć od podatku dodatkową kwotę (w przypadku jednego dziecka wynosi ona 1112,04 zł, a w przypadku kilkorga dzieci 2224,08 zł).

Szerzej o uldze prorodzinnej piszemy w artykule „Jak odliczyć ulgę na dziecko?”.

Sprawdź również, czy w zeznaniu podatkowym należy uwzględnić dochody z 500 plus.


Tekst: Olga GierszalKoniecznie zapisz się do naszego newslettera.
Wyślemy Ci wiadomość tylko wtedy, gdy na rynku pojawi się PRAWDZIWA OKAZJA. Dzięki niej zaoszczędzisz bądź powiększysz swoje oszczędności. Warto!

POWIEDZ NAM, CZEGO SZUKASZ A ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ OFERTĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ ODDZWONIMY DO CIEBIE!

W CONFRONTERZE MASZ WIELE SPOSOBÓW NA ZARABIANIE

PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
6387 zadowolonych Klientów
NA KONCIE BANKOWYM
ZACZNIJ ZARABIAĆ
NA KONCIE BANKOWYM
14903 zadowolonych Klientów
NAJTAŃSZY KREDYT
WYBIERZ
NAJTAŃSZY KREDYT
8516 zadowolonych Klientów
Ta strona używa plików cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies i rezygnacji z możliwości ich stosowania w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą Czytaj więcej.