KONTA, LOKATY

KTO DZIEDZICZY KONTO BANKOWE?

17 MAJA 2016

Po śmierci kogoś bliskiego członkowie rodziny zmarłego muszą poradzić sobie z wieloma formalnościami. Jedną z nich jest kwestia dziedziczenia pieniędzy zgromadzonych na koncie bankowym zmarłej osoby. Dziedziczenie konta bankowego jest uregulowane ustawowo. Czy to jednak oznacza, że nie możemy samodzielnie zdecydować kto otrzyma środki zgromadzone przez nas na koncie osobistym? Wyjaśniamy, jak od strony prawnej wygląda dziedziczenie konta bankowego i kto ostatecznie otrzymuje pieniędze po śmierci właściciela konta.

Kto zgodnie z ustawą dziedziczy konto bankowe?

Środki zgromadzone na koncie w banku wchodzą w skład masy spadkowej tak samo jak te, które leżą w domowym zaciszu. Oznacza to więc, że po śmierci właściciela rachunku, prawo do jego majątku należy się każdemu członkowi najbliższej rodziny. Według prawa bankowego (Artykuł 56 ust. 1), osoby uprawnione do otrzymania tych pieniędzy to małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo. O kolejności ustawowego dziedziczenia konta bankowego dowiesz się więcej z poniższego materiału filmowego:youtube.com - Wojciech Rudzki

Czy możemy zadecydować, kto odziedziczy środki na naszym koncie bankowym?

Czy można samodzielnie wybrać osobę, która odziedziczy nasze konto bankowe wraz ze zgromadzonymi tam pieniędzmi? Na szczęście odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Osoba posiadająca konto osobiste może sama zdecydować o tym, kto w jej razie śmierci otrzyma zebrane na koncie środki pieniężne. Może to zrobić na kilka sposobów:

  • wyrazić pisemną dyspozycję wskazującą konkretną osobę lub osoby, którym mają zostać wypłacone pieniądze. Pismo takie składa się w banku, w którym założony jest rachunek osobisty. Po śmierci właściciela konta, pieniądze na nim zgromadzone nie będą należały do spadku, ale zostaną wypłacone wskazanym osobom w kwocie nie wyższej niż 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Co ważne, środki na koncie bankowym nie muszą zostać odziedziczone przez członka rodziny. W dyspozycji można wskazać dowolne osoby, również takie, które nie są w żaden sposób spokrewnione z właścicielem rachunku. Ubiegając się o wypłatę pieniędzy nie muszą też posiadać żadnych dokumentów sądowych czy dziedziczenia, a jedynie dowód tożsamości potwierdzający ich dane osobowe w celu prawidłowej weryfikacji.
  • założyć wspólne konto z osobą, która w razie śmierci przejmie wszystkie zgromadzone na nim pieniądze. Tu z kolei również jest kilka możliwości.

    - pozostawienie rachunku nienaruszonym, na tych samych zasadach i warunkach, jakie miały zastosowanie w trakcie życia obu współwłaścicieli,

    - pozostawienie rachunku jednak na innych zasadach i warunkach, przekształcając konto wspólne w konto indywidualne,

    - zakończenie umowy z równoczesnym podziałem zgromadzonych na koncie środków pieniężnych na dwie równe części.

Trzeba jednak pamiętać, że wspólne konto nie chroni przed procesem spadkowym i w każdej chwili spadkobiercy mogą upomnieć się o swoją część pieniędzy po zmarłym. Warto więc pomimo wspólnego konta, zabezpieczyć się dodatkowo dyspozycją w banku, która wskaże współwłaściciela konta, jako osobę upoważnioną do otrzymania wszystkich pieniędzy.

Jak wskazać osobę upoważnioną do dziedziczenia konta?

W związku z tym, że nawet posiadanie wspólnego rachunku osobistego nie chroni przed procesem spadkowym, warto dodatkowo wskazać osobę upoważnioną do dziedziczenia konta bankowego. Jak to zrobić?

  • umożliwić dostęp do konta innej osobie podając jej wszystkie potrzebne dane (hasła, PIN-y). Ta opcja nie uchroni jednak pieniędzy przed procedurą spadkową. W przypadku śmierci właściciela bank zablokuje jego konto uniemożliwiając w ten sposób jakąkolwiek wypłatę zgromadzonych na nim środków przez inne osoby. Ponadto nawet jeśli komuś uda się wcześniej wypłacić pieniądze z tego rachunku to bank i tak gromadzi wszystkie informacje w swojej bazie i w przypadku dziedziczenia będzie brana pod uwagę cała kwota, jaka znajdowała się na koncie w chwili śmierci jego właściciela,
  • spisać testament, w którym właściciel konta wyznaczy osoby dziedziczące spadek, również pieniądze z rachunku osobistego. Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo nad dziedziczeniem ustawowym, o czym dokładnie mówi poniższe nagranie:youtube.com - Wojciech Rudzki

Pokrycie kosztów pogrzebu

Osoba, która z własnych środków sfinansowała pogrzeb zmarłego ma prawo wystąpić do banku z prośbą o zwrot kosztów z rachunku zmarłego. Nie musi być ona przy tym spadkobiercą, ponieważ kwota pieniędzy przeznaczona na pochówek nie wlicza się w masę spadkową.

Bank może jednak zastrzec sobie prawo do wypłacenia wyłącznie takiej kwoty, która odpowiada standardowej cenie za urządzenie pogrzebu w danej kulturze i religii. Ponadto osoba wnosząca o zwrot pieniędzy musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty informujące o rzeczywistych poniesionych kosztach (faktury, rachunki, zaświadczenia), ponieważ konieczne będzie ich przedstawienie w banku.


Podsumowanie: dziedziczenie konta bankowego

Konto bankowe może zostać odziedziczone przez dowolną osobę. Należy jedynie pamiętać o dopełnieniu wymaganych w tej kwestii formalności. Każda osoba posiadająca konto osobiste ma prawo do własnego rozporządzania pieniędzmi za życia, a także do określenia, co się z nimi stanie po jej śmierci. Wiedząc już, jakie istnieją możliwości, łatwiej jest podjąć decyzję i odpowiednie kroki.


tekst: Elwira Locher


Koniecznie zapisz się do naszego newslettera
Wyślemy Ci wiadomość tylko wtedy, gdy na rynku pojawi się PRAWDZIWA OKAZJA. Dzięki niej zaoszczędzisz bądź powiększysz swoje oszczędności. Warto!

POWIEDZ NAM, CZEGO SZUKASZ A ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ OFERTĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ ODDZWONIMY DO CIEBIE!

W CONFRONTERZE MASZ WIELE SPOSOBÓW NA ZARABIANIE

PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
6387 zadowolonych Klientów
NA KONCIE BANKOWYM
ZACZNIJ ZARABIAĆ
NA KONCIE BANKOWYM
14903 zadowolonych Klientów
NAJTAŃSZY KREDYT
WYBIERZ
NAJTAŃSZY KREDYT
8516 zadowolonych Klientów
Ta strona używa plików cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies i rezygnacji z możliwości ich stosowania w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą Czytaj więcej.