KREDYTY, POŻYCZKI

JAKIE UPRAWNIENIA MA WINDYKATOR?

29 LISTOPADA 2017

Gdy mamy problemy ze spłatą długu, może go przejąć firma windykacyjna. Jeśli grozi nam taka sytuacja, warto wiedzieć, jakie uprawnienia ma windykator: są one bowiem odmienne od uprawnień komornika. Co może robić windykator, a czego mu nie wolno? Wyjaśniamy!

jakie uprawnienia ma windykator

Na czym polega windykacja?

Jeśli zalegamy ze spłatą kredytu w banku czy chwilówki w firmie pożyczkowej, nasza sprawa może trefić w ręce firmy windykacyjnej. Jej zadaniem jest egzekucja długu, czyli, mówiąc prościej, odzyskanie pożyczki lub kredytu, którego nie spłaciliśmy w terminie.

Instytucja, której jesteśmy winni pieniądze, może dokonać egzekucji długu na drodze sądowej lub pozasądowej. Jeśli zdecyduje się wkroczyć na ścieżkę sądową, naszą sprawę przejmie komornik.

Najczęściej jednak na początek banki i firmy pożyczkowe wybierają ścieżkę pozasądową, a co za tym idzie, egzekucją naszego zadłużenia zajmuje się windykator. Dzieje się tak dlatego, że działania, które podejmuje windykator, określane są jako windykacja miękka – windykator stara się bowiem odzyskać dług polubownie.

Celem działań windykatora jest odzyskanie pieniędzy na drodze ugodowej. Co to dokładnie oznacza? Jakie uprawnienia ma windykator i jakie działania może podjąć?

Co może windykator?

Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, iż przekazanie egzekucji długu w ręce windykatora to nienajgorsze rozwiązanie dla zadłużonych. Zadaniem windykatora jest bowiem egzekucja długu na drodze ugodowej. Ma on osiągnąć dwa główne cele: po pierwsze, dowiedzieć się, dlaczego nastąpiło opóźnienie w spłacie. Po drugie, porozumieć się z dłużnikiem w kwestii spłaty należności.

Aby osiągnąć swoje cele, windykator podejmuje przede wszystkim listowne i telefoniczne próby kontaktu z dłużnikiem. Jego kompetencje ograniczają się do nakłonienia dłużnika do współpracy w zakresie spłaty długu. Aby nakłonić dłużnika do porozumienia, windykator może przedstawić mu konsekwencje, które nastąpią w razie braku ugody.

Kompetencje windykatora ograniczają się więc do wysyłania nam ponagleń i informacji, kontaktu telefonicznego oraz umówienia spotkania (po wyrażeniu zgody przez dłużnika) celem ustalenia ugodowego sposobu zwrotu należności.

Warto pamiętać, że jeśli będziemy ignorować działania windykatora, wierzyciel najpewniej zdecyduje się na sądową egzekucję długu. Warto więc spróbować porozumieć się z windykatorem – jeśli przedstawimy mu swoje problemy, pomoże nam ustalić takie warunki spłaty zadłużenia, które będziemy w stanie spełnić.

Czego nie może robić windykator?

Kompetencje windykatora są stosunkowo niewielkie. Warto zdawać sobie sprawę, że windykator nie może:

 • żądać ujawnienia stanu konta,
 • spisać lub zająć naszego majątku,
 • zająć wynagrodzenia,
 • zabrać czegoś cennego z naszego domu,
 • wejść do naszego mieszkania, jeśli nie wyrazimy na to zgody,
 • nachodzić nas w pracy,
 • ujawniać informacji na temat naszego zadłużenia osobom trzecim,
 • ujawniać informacji na temat naszego zadłużenia naszemu pracodawcy,
 • w jakikolwiek sposób rozpowszechniać informacji na temat naszego zadłużenia,
 • rozmawiać na temat naszej sytuacji materialnej z osobami postronnymi (np. z sąsiadem),
 • wywieszać informacji na temat naszego zadłużenia w miejscach publicznych.

Pamiętajmy również, że windykator nie może w żaden sposób nas zastraszać. Ma on jedynie prawo poinformowania nas o możliwych skutkach niespłacenia zadłużenia. Nie może on straszyć nas sądem, nękać czy szantażować.

Co robić, gdy windykator przekracza swoje uprawnienia?

Działania podejmowane przez windykatora muszą być bezwzględnie zgodne z prawem. Jeśli jesteśmy ofiarami szantażu, gróźb czy nękania, należy niezwłocznie podjąć działania.

Tego typu sprawę możemy zgłosić bezpośrednio do wierzyciela, jak również i na policję lub do prokuratury. Każdy windykator ma bezwzględny obowiązek przestrzegania prawa i nie wolno mu przekraczać swoich uprawnień celem egzekucji długu.

Co robić, gdy otrzymamy wezwanie od firmy windykacyjnej?

Nie warto ignorować wezwania od firmy windykacyjnej. Jeśli otrzymamy pismo, zapoznajmy się z jego treścią, sprawdźmy, czy jest zgodne z przepisami i skontaktujmy się z firmą windykacyjną.

Prawidłowe pismo powinno zawierać dane, takie jak:

 • kwotę długu,
 • nazwę i adres wierzyciela,
 • kwotę odsetek za zwłokę (wraz z informacją o przepisie, na podstawie którego zostały one naliczone),
 • dokładne dane firmy windykacyjnej,
 • numer pełnomocnictwa (firma otrzymuje je od wierzyciela, prościej mówiąc, jest to numer naszej sprawy).

Pismo zawierające takie dane jest zgodne z przepisami, możemy więc mieć pewność, że nikt nas nie oszukuje.

Po otrzymaniu pisma najlepiej skontaktować się z firmą windykacyjną. Powinniśmy wyjaśnić przedstawicielowi firmy, dlaczego nastąpiło opóźnienie w spłacie, a także zaproponować, w jaki sposób moglibyśmy spłacić dług. Windykator najprawdopodobniej zaproponuje nam rozłożenie spłaty zadłużenia na wygodne raty, które będziemy w stanie udźwignąć finansowo.

Co grozi za unikanie windykatora?

Jeśli będziemy ignorować działania windykatora, prędzej czy później wierzyciel skieruje naszą sprawę do sądu. Sądowa egzekucja długu będzie się wiązać z przekazaniem sprawy w ręce komornika. Ten ma jednak dużo szersze uprawnienia niż windykator.

W razie przekazania sprawy do sądu musimy również liczyć się z dodatkowymi kosztami: za każde przypomnienie o opóźnieniu w spłacie będziemy musieli zapłacić, nie mówiąc już o wciąż narastających odsetkach. Im szybciej dojdziemy do porozumienia z windykatorem, tym niższe będą obciążające nas koszta.

Należy również liczyć się z tym, że zadaniem komornika nie będzie polubowna egzekucja długu. Aby odzyskać pieniądze wykorzysta on przysługujące mu prawa, np. zajmie pieniądze na naszym koncie bankowym. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Czy komornik może zająć konto bankowe dłużnika?”.

Windykator a komornik

Windykator różni się od komornika zarówno uprawnieniami, jak i zakresem działań. Windykator zajmuje się polubowną egzekucją długu, natomiast przekazanie egzekucji w ręce komornika wiąże się z wkroczeniem na ścieżkę sądową. W związku z tym uprawnienia komornika są oczywiście dużo szersze. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Windykator a komornik – czym różnią się ich działania?”.

Podsumowanie – co może windykator?

Jak widać, uprawnienia windykatora nie są zbyt szerokie. Jego zadaniem jest polubowna egzekucja długu. Dlatego też, jeśli nasza sprawa została przekazana do firmy windykacyjnej, warto dojść z windykatorem do porozumienia. Dzięki temu unikniemy wysokich kosztów związanych z monitami i narastającymi odsetkami, a także przekazania sprawy w ręce komornika.


Tekst: Olga Gierszal


Zapisz się do naszego newslettera!
Wyślemy Ci wiadomość tylko wtedy, gdy na rynku pojawi się PRAWDZIWA OKAZJA. Dzięki niej zaoszczędzisz bądź powiększysz swoje oszczędności. Warto!

POWIEDZ NAM, CZEGO SZUKASZ A ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ OFERTĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ ODDZWONIMY DO CIEBIE!

W CONFRONTERZE MASZ WIELE SPOSOBÓW NA ZARABIANIE

PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
8058 zadowolonych Klientów
NA KONCIE BANKOWYM
ZACZNIJ ZARABIAĆ
NA KONCIE BANKOWYM
18802 zadowolonych Klientów
NAJTAŃSZY KREDYT
WYBIERZ
NAJTAŃSZY KREDYT
10744 zadowolonych Klientów
Ta strona używa plików cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies i rezygnacji z możliwości ich stosowania w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą Czytaj więcej.