KREDYTY, POŻYCZKI

KREDYT STUDENCKI - TANI KREDYT DLA UCZĄCYCH SIĘ

9 LUTEGO 2016

Gdybyśmy napisali Ci, że na początku studiowania możesz zaciągnąć kredyt, którego spłacanie będzie konieczne dopiero po 2 latach od skończenia studiów, zaciągnąłbyś go? A gdybyśmy jeszcze dodali, że jest on bardzo nisko oprocentowany, a okres spłaty jest dwukrotnie dłuższy niż okres jego pobierania? Z pewnością te warunki zmusiłyby Cię do zastanowienia się, czy na pewno jest to prawda. Jednak kredyt studencki istnieje, a jego popularność rośnie z roku na rok, chociaż wciąż jest niewielka. W tym artykule przedstawimy Ci, czym jest kredyt studencki, jakie są jego dokładne warunki oraz jak go zaciągnąć.

studenci nad książką

Czym jest kredyt studencki?

Kredyt studencki jest preferencyjnym kredytem, do którego dopłaca państwo. Można go zaciągnąć w bankach, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (np. SGB+Bank). Istotny jest fakt, że same banki nie mają dużego pola do zmieniania warunków tego kredytu, ponieważ są one odgórnie ustalane poprzez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Udzielany jest zarówno tym studentom, którzy uczą się w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Można go dostać zarówno na pierwszym, jak i ostatnim roku, a nawet na studiach doktoranckich – istotne jest jednak to, by miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał limitu wynoszącego 2500zł. Jeszcze jednym ograniczeniem jest konieczność rozpoczęcią nauki przez ukończeniem 25. roku życia.

Spłata kredytu następuje po 2 latach od momentu zakończenia studiów. Okres spłaty jest dwa razy większy niż trwało jego wypłacanie, co oznacza, że jeśli wypłaty były Ci naliczane przez 50 miesięcy, to spłata zostanie rozłożona na 100 pomniejszonych rat.

Procedury uzyskania kredytu studenckiego

Osoba ubiegająca się o kredyt studencki musi mieć konto bankowe. Oczywiście najlepiej, jeśli jest to konto z tego samego banku. Nie tylko ograniczy to formalności w kontakcie z instytucjami bankowymi, ale też zmniejszy opłaty za comiesięczne wpłaty transz.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku w placówce banku. Niezbędnym jest dołączenie do niego zaświadczenia z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów. Nie obędzie się też bez potwierdzenia poręczenia kredytu, oświadczenia o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia o dochodach, które zostały uzyskane w poprzednim roku. Podczas składania wniosku trzeba się zdecydować, czy będzie on opiewał na kwotę 600(rata podstawowa) czy 800zł(rata podwyższona).

Wniosek powinien zawierać:

 • Dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, serię i numer dowodu tożsamości, miejsce i datę urodzenia, adres)
 • Dane na temat studiów (placówkę, poziom, tryb, kierunek)
 • Dane wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej

Poręczenie spłaty kredytu

Bank musi dokonać oceny zabezpieczenia spaty kredytu – w razie negatywnej opinii, uniemożliwiającej zaciągniecie kredytu w jednym banku, student może zgłosić się z takim wnioskiem do innej placówki udzielającej kredyt studencki.

Warunki poręczenia zmieniają się na przestrzeni lat, jednak obecnie wyglądają następująco:

 • Całkowite poręczenie bez względu na dochód dla studentów, którzy zostali pozbawieni opieki rodzicielskiej całkowicie lub częściowo.
 • Całkowite poręczenie bez względu na dochód dla studentów, którzy zostali umieszczeni w placówce opiekuńczo –wychowawczej (rodzinnej, socjalizacyjnej, resocjalizacyjnej)
 • Całkowite poręczenie dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600zł
 • Poręczenie wynoszące 70% dla studentów, których dochód na osobę nie przekracza 1000zł

Zmniejszenie, zawieszenie i umorzenie spłaty kredytu

Różne sytuacje życiowe wymuszają zastosowanie różnych metod w przypadku kredytu studenckiego. Jeżeli z powodów przejściowych, okresowych, będziesz mieć problemy ze spłatą kredytu – możesz zgłosić się do banku o zmniejszenie wysokości raty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu z ostatnich trzech miesięcy.
Jeżeli spotkała cię trudna sytuacja materialna z powodu utraty pracy lub np. zdarzył Ci się wypadek uniemożliwiający Ci zatrudnienie i stały dopływ gotówki – możesz wystąpić do banku o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres 12 miesięcy.

Całkowite lub częściowe umorzenie spłaty kredytu może nastąpić w trzech przypadkach. Jeśli udało Ci się ukończyć studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni (lub studiów doktoranckich) – przysługuje Ci prawo do umorzenia kredytu o 20%. Wniosek powinien zawierać potwierdzenie kompetentnego przedstawiciela uczelni o Twoich dokonaniach – może to być np. dyrektor jednostki naukowej. Należy złożyć go do banku w terminie do 30 dni od uzyskania potwierdzenia.

Całkowite umorzenie kredytu może  nastąpić w skutek trudnej sytuacji życiowej lub utraty możliwości do spłaty zobowiązań. Wniosek składa się do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. „Trudna sytuacja życiowa” musi zostać potwierdzona i udokumentowana przez odpowiedni ośrodek pomocy społecznej. Do tego terminu zalicza się m.in. choroba, opieka nad chorą rodziną, pożar, powódź itp.

Rezygnacja ze studiów

W sytuacji, w której przerywasz studia, spłata kredytu następuje miesiąc po terminie, w którym należało złożyć ważną legitymację studencką, jako potwierdzenie bycia studentem (w zależności od semestru – 1 maja lub 1 grudnia). Od tego dnia będą naliczane odsetki od kredytu, wynoszące 75% stopy redyskonta weksli NBP (na normalnych warunkach kredytu studenckiego stopa ta wynosi 50%).

Należy jednak pamiętać, że nawet niezaliczona sesja, lub warunek czy „dziekanka” nie zwalniają z obowiązku dostarczenia do banku ważnej legitymacji studenckiej!

Kredyt studencki - dla każdego?

Niestety, możliwości  udzielania kredytu studenckiego są ograniczone i w pierwszej kolejności otrzymają go Ci studencki, słuchacze i doktoranci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Kwota dochodu na osobę ustalana jest corocznie i, jak wspomnieliśmy powyżej, w 2016 roku wynosi 2500zł. Warto zauważyć, że kwota ta zmienia się z czasem i pod koniec lat wynosiła tylko 600zł.

Podsumowanie - zalety kredytu studenckiego

 • Pokrycie części kosztów przez budżet państwa
 • Szansa na uzyskanie kredytu przez ludzi, którzy posiadają niską zdolność kredytową
 • Bardzo niskie oprocentowanie w porównaniu do innych, podobnych produktów finansowych
 • Korzystny okres spłaty kredytu

Zapamiętaj!

Każdego roku, do 30 grudnia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego musi podać wysokość maksymalnego miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny, która uprawnia potencjalnego studenta do zaciągnięcia kredytu. Jeżeli spełnisz ten warunek, to do 15 lutego odpowiedni bank musi określić się, czy jesteś w stanie zabezpieczyć spłatę i przyznać (lub odmówić) kredyt. Jeżeli nie dostaniesz zgody, to do 28 lutego możesz postarać się o to w innym banku. Ostatecznym krokiem jest zawarcie umowy z bankiem do 31 marca – jeśli Ci się powiedzie, pierwszą transzę kredytu dostaniesz w październiku.

Przeczytaj również nasz artykuł "Ubezpieczenie a studia". Zapraszamy!Koniecznie zapisz się do naszego newslettera
Wyślemy Ci wiadomość tylko wtedy, gdy na rynku pojawi się PRAWDZIWA OKAZJA. Dzięki niej zaoszczędzisz bądź powiększysz swoje oszczędności. Warto!

POWIEDZ NAM, CZEGO SZUKASZ A ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ OFERTĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ ODDZWONIMY DO CIEBIE!

W CONFRONTERZE MASZ WIELE SPOSOBÓW NA ZARABIANIE

PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
5640 zadowolonych Klientów
NA KONCIE BANKOWYM
ZACZNIJ ZARABIAĆ
NA KONCIE BANKOWYM
13160 zadowolonych Klientów
NAJTAŃSZY KREDYT
WYBIERZ
NAJTAŃSZY KREDYT
7520 zadowolonych Klientów
Ta strona używa plików cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies i rezygnacji z możliwości ich stosowania w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą Czytaj więcej.