KREDYTY, POŻYCZKI

POŻYCZKA OD OSÓB PRYWATNYCH - JAK ROZLICZYĆ W PIT?

7 LUTEGO 2018

W przypadku regularnie spłacanego zobowiązania nie trzeba przejmować się regulacjami podatkowymi. Gorzej, gdy dług nie był spłacany i przedawnił się, bądź jego część została umorzona. W takiej sytuacji trzeba rozliczyć się z fiskusem, a jeśli nie, to on upomni się o swoje – wtedy może być już nieprzyjemnie. Jak rozliczyć pożyczki od osób prywatnych lub te pozabankowe?

Pożyczka od osób prywatnych jak rozliczyć w pit

Czy przedawnioną pożyczkę trzeba rozliczyć w PIT?

Odpowiedź brzmi – TAK. Nawet wtedy, gdy minie okres dziesięciu lat i dług przedawni się względem prywatnego pożyczkodawcy.

Brak rozliczenia może skutkować podjęciem działań przez Urząd Skarbowy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ sądy oraz organy podatkowe twierdzą, że z momentem przedawnienia długu staje się on przychodem dłużnika. To oznacza, że musi się podzielić uzyskanym przychodem – płacąc podatek.

Niestety nie jest to oczywiste dla zwykłych kredytobiorców, dlatego też często zdarza się, że z powodu braku uregulowań podatkowych względem umorzonych bądź przedawnionych zobowiązań fiskus domaga się uregulowania płatności podatkowych.

Kiedy dług zamienia się w dochód?

Jest to zależne od rodzaju zobowiązania – tak więc dług może zmienić się w przychód (w rozumieniu przepisów) w okresie od dwóch do dziesięciu lat. Zazwyczaj w takim okresie przedawniają się roszczenia o zapłatę. Po upływie terminu przedawnienia zobowiązanie nie wygasa, jednakże prawem dłużnika jest podniesienie zarzutu przedawnienia, co szczegółowo zostało przedstawione w artykule 117 kodeksu cywilnego:

§1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

§2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Zaś artykuł 120 kodeksu cywilnego konkretnie mówi o tym, kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia:

§1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

Istnieje wiele historii dłużników, którzy przekonali się o tym, że po okresie przedawnienia dług nie znika. Banki, firmy pożyczkowe, a nawet prywatni pożyczkodawcy, którzy nie potrafią odzyskać swoich należności, sprzedają wierzytelności firmom windykacyjnym, które to w ich imieniu podejmują próby odzyskania pieniędzy. Dłużnik ma wtedy wybór między dwoma opcjami:

1. Podnieść zarzut przedawnienia (gdy według przepisów jest to wierzytelność przeterminowana).

2. Spłacić zobowiązanie.

Ci, którzy nie są świadomi swoich praw – spłacą. Zaś Ci, którzy wiedzą o przedawnieniu, podniosą zarzut przedawnienia. Jeśli sąd uzna argumentację dłużnika, to może oddalić powództwo. Wtedy dłużnik może spać spokojnie, nie martwiąc się telefonami od firmy windykacyjnej...

W tym miejscu można by zakończyć sprawę – i wielu tak robi. Niestety (dla dłużników) po czasie otrzymują formularz PIT-8C, który dotyczy przychodów z innych źródeł, które w omawianym artykule dotyczą przedawnionej pożyczki pozabankowej, bądź prywatnej.

Czym jest PIT-8C?

Na początku zaznaczamy, że nie jest to zeznanie podatkowe, a formularz, na którym wykazuje się m.in. przychody z innych źródeł, takie jak przychód ze względu na umorzenie, czy przedawnienie zobowiązania finansowego – czyli korzyści majątkowe niezwiązane ze stosunkiem pracy, czy działalnością gospodarczą. Są to dochody, od których nie zostały pobrane zaliczki na rzecz podatku dochodowego, w związku z czym obowiązek odprowadzenia podatku należy do podatnika.

Fiskus ma 5 lat, aby skontrolować podatnika. Za brak regulacji podatkowych ze strony podatnika grożą surowe kary pieniężne.

Pożyczka od osób prywatnych w PIT

Jeśli uzyskałeś jakiekolwiek przychody z innych źródeł, bądź umorzono Twoją pożyczkę pozabankową, to najpóźniej 1 marca otrzymasz formularz PIT-8C. Formularz ten należy wypełnić i dołączyć do swojej deklaracji podatkowej (PIT-36 lub PIT-37).

Pamiętaj, by nie ignorować formularza, bo będą Ci grozić wysokie kary.


Pożyczki pozabankowe oraz pożyczki od osób prywatnych należy wykazać w zeznaniu PIT – wtedy, kiedy dług się przedawni. Wszystko dlatego, że po okresie przedawnienia staje się on przychodem pożyczkobiorcy.


Tekst: Krzysztof Pluta


Zapisz się do naszego newslettera!
Wyślemy Ci wiadomość tylko wtedy, gdy na rynku pojawi się PRAWDZIWA OKAZJA. Dzięki niej zaoszczędzisz bądź powiększysz swoje oszczędności. Warto!

POWIEDZ NAM, CZEGO SZUKASZ A ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ OFERTĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ ODDZWONIMY DO CIEBIE!

W CONFRONTERZE MASZ WIELE SPOSOBÓW NA ZARABIANIE

PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
10908 zadowolonych Klientów
NA KONCIE BANKOWYM
ZACZNIJ ZARABIAĆ
NA KONCIE BANKOWYM
25452 zadowolonych Klientów
NAJTAŃSZY KREDYT
WYBIERZ
NAJTAŃSZY KREDYT
14544 zadowolonych Klientów