KREDYTY, POŻYCZKI

WINDYKATOR A KOMORNIK. CZYM RÓŻNIĄ SIĘ ICH DZIAŁANIA?

2 CZERWCA 2017

Kiedy przestajemy spłacać nasze zobowiązania finansowe, wierzyciele zwracają się o pomoc do windykatora lub komornika. Uprawnienia i zakres działań windykatora znacznie różnią się jednak od tych, którymi dysponuje komornik. Jakie to różnice?

Porozumienie z windykatorem

Proces egzekucji długu: ścieżka sądowa lub pozasądowa

Jeśli nie spłacamy zaciągniętego kredytu lub pożyczki, instytucja, w której się zadłużyliśmy, zmuszona jest rozpocząć proces jego egzekucji długu. Ma w tej kwestii do wyboru dwie ścieżki: sądową lub pozasądową.

Najczęściej proces egzekucji długu rozpoczyna się od ścieżki pozasądowej. Oznacza to, że swoje działania rozpoczyna windykator, którego celem jest odzyskanie pieniędzy na drodze ugodowej.

Kolejnym krokiem jest jednak wstąpienie na ścieżkę sądową. Sprawa zostaje zgłoszona do sądu, a po ogłoszeniu wyroku zostaje jej nadana klauzula wykonalności. Oznacza to, iż od tego momentu egzekucją naszego długu zajmie się komornik. Jego działania są dużo bardziej radykalne, niż działania windykatora – ma również dużo szersze uprawnienia.

Uprawnienia i zakres działań windykatora

Jeśli wierzyciel zdecyduje się wstąpić na pozasądową ścieżkę w procesie egzekucji długu, czynności rozpoczyna windykator.

Działania, które podejmuje, są określane jako polubowne. Jego zadaniem jest ustalenie dlaczego nastąpiło opóźnienie w spłacie i dogadanie się z dłużnikiem w celu spłaty należności.

Windykator podejmuje przede wszystkim próby kontaktu telefonicznego i listownego. Stara się zmobilizować dłużnika do spłaty długu. Aby nakłonić dłużnika do porozumienia, może on zakomunikować konsekwencje wynikające z braku spłaty.

Kompetencje windykatora są niewielkie i de facto ograniczają się do nakłonienia dłużnika do współpracy i spłaty długu, aby nie zaistniała konieczność wstępowania na drogę sądową.

Czego nie może windykator?

Jakie czynności nie wchodzą w skład kompetencji windykatora?

Windykator nie może:

 • żądać ujawnienia stanu konta,
 • zająć lub spisać naszego majątku,
 • odebrać nic cennego z domu ani zająć pensji,
 • wejść do mieszkania, jeśli nie wyrazimy na to zgody,
 • nachodzić nas w pracy,
 • ujawniać informacji o zadłużeniu naszemu pracodawcy,
 • rozpowszechniać informacji na temat naszego zadłużenia,
 • rozmawiać na temat naszej sytuacji materialnej z innymi osobami (np. z sąsiadem),
 • wywieszać informacji na temat naszego długu w miejscach publicznych.

Zgodnie z prawem windykator nie może straszyć nas sądem, nękać czy szantażować. Jeśli jesteśmy ofiarami tego typu sytuacji, należy natychmiast zgłosić to na policję lub do prokuratury.

Unikanie windykatora i nieodbieranie jego telefonów nie jest jednak dobrym rozwiązaniem. Celem jego działań jest bowiem porozumienie się z dłużnikiem na drodze negocjacji. Dzięki temu może nam on zaproponować rozłożenie pozostałego długu na wygodne, łatwe do spłaty raty. Pozwoli nam to uniknąć sprawy w sądzie, egzekucji komorniczej i znacznie ograniczy dodatkowe koszta. Musimy bowiem pamiętać, że każde przypomnienie o spłacie długu, czyli tzw. monit, jest płatny.

Im szybciej więc dojdziemy do porozumienia z windykatorem, tym niższe będą obciążające nas koszta. Pamiętajmy również o wciąż narastających odsetkach za opóźnienie w spłacie długu.

Wyżej opisane metody działania windykatora to tzw. windykacja miękka, zakładająca polubowne podejście do dłużnika, nawiązywanie kontaktu i nakłanianie do spłaty długu. Jeśli w ten sposób windykator nie osiągnie zamierzonego celu, podejmuje tzw. windykację twardą i kieruje sprawę do sądu.

Uprawnienia i zakres działań komornika

Jeśli działania windykatora nie przyniosą zamierzonych rezultatów, sprawia trafia do sądu. Oznacza to, iż wszelki zakres działań przejmie komornik. Komornik przejmuje sprawę po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego opatrzonego klauzulą wykonalności, jaką jest np. orzeczenie sądu i złożeniu przez niego wniosku egzekucyjnego.

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Jego kompetencje są dużo szersze niż windykatora, ma również więcej uprawnień. Celem jego działania jest wykonywanie rozstrzygnięć w oparciu o przymus egzekucyjny, co oznacza, że podejmuje wszelkie legalne działania umożliwiające odzyskanie pieniędzy od dłużnika.

Co ważne, z komornikiem nie możemy negocjować, tak jak miało to miejsce w przypadku windykatora.

Co może nam zabrać komornik?

Aby odzyskać pieniądze komornik ma prawo zająć dużą część naszych dochodów, a także dokonać egzekucji ruchomości i nieruchomości, znajdujących się w naszym posiadaniu.

Komornik może zająć:

 • środki na koncie bankowym i lokacie: komornik może dokonać blokady na naszym rachunku bankowym,
 • nasze dochody: m.in. pensję, emeryturę, rentę, stypendia, świadczenia z pomocy społecznej,
 • ruchomości: takie jak samochód, sprzęt RTV, AGD,
 • nieruchomości: dom, mieszkanie.

Komornik ma jednak obowiązek pozostawienia nam środków pieniężnych niezbędnych do przeżycia, nie może więc zająć naszej pensji w całości. Nie może również odebrać nam zapasów żywności, ubrań, pościeli oraz dokumentów. Zajęciu nie podlegają również przedmioty niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej – z wyjątkiem samochodu.

Co ważne, komornik ma prawo zasięgać informacji na nasz temat w różnego rodzaju instytucjach, takich jak Urząd Skarbowy czy ZUS. Może wejść do naszego domu lub pracy nawet wtedy, gdy nie wyrażamy na to zgody. Może również zająć nasz majątek pod naszą nieobecność, musi mieć jednak świadka, będącego osobą pełnoletnią i nieubezwłasnowolnioną. Gdy podamy mu błędne dane dotyczące obecnego adresu zamieszkania czy miejsca pracy, musimy liczyć się z wysoką grzywną.

Jeśli jednak jesteśmy świadkami bezprawnych działań komornika lub przekroczenia kompetencji, możemy zgłosić skargę do sądu rejonowego.


Zarówno spotkanie z komornikiem, jak i z windykatorem, nie należą do przyjemnych. W związku z tym, jeśli spodziewamy się problemów ze spłatą długów, warto odpowiednio wcześniej skontaktować się z instytucją, która udzieliła nam kredytu lub pożyczki. Jeśli jednak tego nie zrobimy, dobrym rozwiązaniem wydaje się porozumienie z windykatorem.


Tekst: Olga Gierszal


Zapisz się do naszego newslettera.
Wyślemy Ci wiadomość tylko wtedy, gdy na rynku pojawi się PRAWDZIWA OKAZJA. Dzięki niej zaoszczędzisz bądź powiększysz swoje oszczędności. Warto!

POWIEDZ NAM, CZEGO SZUKASZ A ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ OFERTĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ ODDZWONIMY DO CIEBIE!

W CONFRONTERZE MASZ WIELE SPOSOBÓW NA ZARABIANIE

PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
6387 zadowolonych Klientów
NA KONCIE BANKOWYM
ZACZNIJ ZARABIAĆ
NA KONCIE BANKOWYM
14903 zadowolonych Klientów
NAJTAŃSZY KREDYT
WYBIERZ
NAJTAŃSZY KREDYT
8516 zadowolonych Klientów
Ta strona używa plików cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies i rezygnacji z możliwości ich stosowania w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą Czytaj więcej.