UBEZPIECZENIA

KIEDY UBEZPIECZYCIEL MOŻE ODMÓWIĆ WYPŁATY ODSZKODOWANIA?

16 LISTOPADA 2015

Podstawowym celem każdej firmy jest zysk, a firmy ubezpieczeniowe nie są wyjątkiem od tej reguły. Oczywistym jest, że im mniej pieniędzy wypłacą swoim klientom, tym więcej zostawią dla siebie, a co za tym idzie – tym większy będzie ich dochód. Firmy ubezpieczeniowe na wiele sposobów bronią się przed naciągaczami, lecz także, jak pokazuje praktyka życiowa, niejednokrotnie utrudniają odzyskanie pieniędzy uczciwym obywatelom. Poniższy artykuł postara się przybliżyć Ci różne sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy za poniesioną szkodę.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Z danych rządowych na 2014r. wynika, że ze wszystkich skarg, które trafiły do Rzecznika Ubezpieczonych, aż 74.6% dotyczyło Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Zdecydowania większość z nich (89%) to skargi odnośnie do ubezpieczeń OC i AC i dlatego to tymi dwoma zagadnieniami zajmiemy się szczegółowo.

OC to ubezpieczenie obowiązkowe, które normowane jest przez ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że jego brak jest karalny i istnieją odpowiednie organy państwowe uprawnione do kontroli jego posiadania. OC dotyczy szkód, które zostały wyrządzone osobom trzecim podczas prowadzenia naszego pojazdu. 

Według ustawy ubezpieczyciel zwolniony jest z wypłacenia odszkodowania jeśli:
• Uszkodzenie, zniszczenie, lub utrata mienia zostały wyrządzone przez kierującego posiadaczowi lub współposiadaczowi pojazdu mechanicznego
• Szkoda jest wynikiem odpłatnego przewożenia ładunku (np. bagażu czy przesyłki). Wyjątek stanowi sytuacja, w której odpowiedzialność za szkodę ponosi właściciel innego pojazdu mechanicznego, niż ten, który przewozi te przedmioty
• Uszkodzenie jest wynikiem zanieczyszczenia lub skażenia środowiska
• Szkoda polega na utracie drogocennych przedmiotów; papierów wartościowych, biżuterii itp.

Nie można także zapomnieć, że odmowa wypłaty ubezpieczenia może nastąpić wskutek nieopłacenia składek w terminie. Jeżeli nie dokonamy wpłaty za pierwsza ratę, a będziemy uczestnikami wypadku, to najprawdopodobniej nie dostaniemy pieniędzy od ubezpieczyciela. W przypadku autocasco, brak opłaty za ubezpieczenie będzie skutkowało zerwaniem umowy.

AC – ubezpieczenie dobrowolne

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ubezpieczeń autocasco. Ponieważ zasady prywatnych firm ubezpieczeniowych nie są regulowane ustawą, a jedynie Ogólnymi Warunkami Umowy, zakres nieobjętych ubezpieczeniem szkód jest dużo większy i dotyczy innych aspektów.

W zdecydowanej większości przypadków pieniądze z AC nie zostaną nam wypłacone gdy:

• Szkody są wynikiem eksploatacji lub złego wykorzystania pojazdu
• Faktyczne okoliczności wypadku różniły się od tych, które zostały zgłoszone
• Pojazd pochodził z przestępstwa lub był używany w celach jego popełnienia
• Kierowca był nietrzeźwy, pod wpływem narkotyków lub środków odurzających
• Kierowca nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu
• Szkoda została wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
• Szkody powstały w wyniku nieprawidłowego załadunku i transportu bagażu
• Szkody powstały w wyniku zainstalowania wadliwego wyposażenia dodatkowego, w tym wadliwej instalacji gazowej
• Szkody wynikają ze źle przeprowadzonej naprawy
• Kradzież auta była efektem zaniedbań ze strony właściciela (np. pozostawienie kluczyków w stacyjce)
• Pojazd został użyty do nauki jazdy, jazd próbnych, odpłatnego przewozu osób lub jako rekwizyt
• Szkody powstały w wyniku działań wojennych, zamieszek, aktów terroru

Kłopotliwe "rażące niedbalstwo"

Warto również przyjrzeć się pojęciu „rażącego niedbalstwa”, gdyż to właśnie ono jest bardzo często kością niezgody pomiędzy ubezpieczonym a firmą ubezpieczeniową. Zgodnie z art. 827 § 1 k.c.
„[…]w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej[…]”.

Wyrażenie to nie jest definiowane przez prawo, a dodatkowo jest pojęciem nieostrym, czyli uzależnionym od interpretacji. To, co dla jednych jest normą, dla innych będzie wyraźnym zaniedbaniem, i odwrotnie – dla jednych nie do pomyślenia jest to, co dla niektórych jest ledwo niedopatrzeniem, czy wręcz normą. Praktyka sądowa natomiast za „rażące niedbalstwo” uznaje niezachowanie minimalnych zasad prawidłowego postępowania w danej sytuacji, czyli brak wykazania się minimum staranności. Argument „rażącego niedbalstwa” często wykorzystywany jest przez firmy ubezpieczeniowe, które zdają sobie sprawę z tego, że nie wszyscy poszkodowani mają czas, siły i chęci na procesy sądowe.

Przede wszystkim - myśl

Aby skutecznie zabezpieczyć się przed odmową wypłaty odszkodowania, najważniejsze jest zapoznanie się z różnymi ofertami firm ubezpieczeniowych. Wybierz tę, która najlepiej spełni Twoje oczekiwania i pokryje te przypadki, które są dla ciebie najistotniejsze. Pamiętaj – dobra polisa ubezpieczeniowa zminimalizuje ryzyko pozostania bez pieniędzy po wypadku.

Nie zapominaj jednak, że nawet najlepsze ubezpieczenie nie da Ci 100% gwarancji na odzyskanie funduszy za szkodę . Bądź rozsądny i zachowuj się tak, by Twój ubezpieczyciel nie miał żadnych podstaw do uznania czegokolwiek za „rażące niedbalstwo”. 

Wybierając ubezpieczenie, porównaj oferty dostępne na rynku i wybierz tę, która jest aktualnie najkorzystniejsza. Pomoże ci w tym nasz ranking ubezpieczeń OC. Dodatkowo pamiętaj, że w razie wątpliwości zawsze warto wybierać ubezpieczyciela, który cieszy się renomą i zaufaniem oraz jest dostępny na rynku od przynajmniej kilku lat.

Tekst: Łukasz BuczkowskiKoniecznie zapisz się do naszego newslettera.
Wyślemy Ci wiadomość tylko wtedy, gdy na rynku pojawi się PRAWDZIWA OKAZJA. Dzięki niej zaoszczędzisz bądź powiększysz swoje oszczędności. Warto!

POWIEDZ NAM, CZEGO SZUKASZ A ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ OFERTĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ ODDZWONIMY DO CIEBIE!

W CONFRONTERZE MASZ WIELE SPOSOBÓW NA ZARABIANIE

PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
5868 zadowolonych Klientów
NA KONCIE BANKOWYM
ZACZNIJ ZARABIAĆ
NA KONCIE BANKOWYM
13692 zadowolonych Klientów
NAJTAŃSZY KREDYT
WYBIERZ
NAJTAŃSZY KREDYT
7824 zadowolonych Klientów
Ta strona używa plików cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies i rezygnacji z możliwości ich stosowania w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą Czytaj więcej.