KREDYTY, POŻYCZKI

KREDYTY I CHWILÓWKI - JAK JE ROZLICZYĆ W PIT?

5 LUTEGO 2018

W  życiu każdego z nas przychodzi moment na poważne życiowe decyzje związane np. z zakupem mieszkania czy nowego samochodu. Często nie są to wydatki, które jesteśmy w stanie sfinansować z oszczędności i musimy posiłkować się kredytami lub pożyczkami. Zaciągnąć kredyt, uzyskać wszystkie niezbędne zgody to jedno, ale czy taki zastrzyk gotówki należy wykazywać w rocznym zeznaniu PIT?

Kredyty i chwilówki jak rozliczyć w pit

Kredyt i chwilówka – czy jest jakaś różnica?

Zacznijmy od tego, że pojęć kredyt, pożyczka i chwilówka używa się obecnie zamiennie. Czy słusznie? Nie do końca. Otóż, o ile pomiędzy pożyczką a chwilówką nie ma aż tyle diametralnych różnic, bo chwilówka to przecież rodzaj pożyczki, to różnica pomiędzy kredytem a pożyczką jest już dość istotna.

Na czym polega? Przede wszystkim kredyt jest operacją, którą wykonać może jedynie bank. Żadna z instytucji pozabankowych w świetle prawa nie może udzielić nikomu kredytu. Pożyczka z kolei może być udzielana także przez osoby prywatne.

 Sposób spłaty, termin, wysokość oprocentowania i ogólne zasady przyznawania pożyczki można zawrzeć nie tylko w formie pisemnej, jak jest w przypadku kredytu. Jeśli kwota zobowiązania nie przekracza 500 zł możemy zawrzeć wiążącą umowę ustną, w której określimy warunki.

Kredyty bankowe udzielane są zawsze na określony cel – zakup mieszkania czy auta. Bank może także udzielać kredytów, których zasady do złudzenia przypominają pożyczki. Są nimi np. kredyty odnawialne, takie na dowolny cel, a nawet karty kredytowe.

Pożyczka chwilówka to taki rodzaj pożyczki, który możemy otrzymać dosłownie w kilka minut. Koszt jej udzielania może być zerowy, a umowa zawierana jest w oparciu o kodeks cywilny.

W przypadku kredytów, udzielnych tylko i wyłącznie przez banki, mamy do czynienia z umową, którą regulują przepisy prawa bankowego. Taka umowa musi też zawsze zawierać informacje dotyczące terminu zwrotu zobowiązania oraz całkowitą cenę, czyli wszelkiego rodzaju opłat, prowizji i odsetek.

Udzielenie kredytu i pożyczki często wiąże się z różnymi obostrzeniami. W przypadku pożyczki powszechnie stosowana jest praktyka „na dowód”, „bez zaświadczeń” czy „bez dochodu”. Oznacza to, że chcąc otrzymać wsparcie finansowe od instytucji parabankowych wystarczy wypełnić wniosek i oczekiwać na pozytywne jego rozpatrzenie.

Z kolei w przypadku ubiegania się o kredyt, bank zawsze, w mniejszym bądź większym stopniu, będzie sprawdzał naszą zdolność i historię kredytową oraz ryzyko związane z udzieleniem kredytu właśnie nam.

W związku z powyższym, chcąc wziąć kredyt na umowę zlecenie wcale nie skazujemy się na dużo gorszą ocenę naszej zdolności kredytowej, niż w przypadku osób, które posiadają stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Wszystko zależne jest od wysokości zarobków, okresu i wysokości zobowiązania oraz wspomnianej już historii kredytowej.

Deklaracja podatkowa PIT

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczanie z fiskusem to obowiązek każdego obywatela, bez względu na wysokość przychodów w danym roku rozliczeniowym. Ustawa o PIT dzieli przychody na dwie kategorie, te związane z pracą (z tytułu wynagrodzenia za wykonana pracę) oraz takie, które są związane z majątkiem.

W większości przypadków nie ma konieczności wykazywania w zeznaniu podatkowym otrzymania kredytu lub pożyczki. Jest jednak kilka wyjątków, o których warto pamiętać chcąc uniknąć kary nałożonej przez urząd skarbowy. Są nimi m.in. przychody osiągnięte z tytułu zwrotu lub otrzymania pożyczki, jeśli była ona waloryzowana kursem obcej waluty oraz odsetki od pożyczek lub kredytów. Tak wygląda to w teorii Ustawy o PIT, a jak to się ma do rzeczywistości?

Klika scenariuszy…

Przede wszystkim w zeznaniu podatkowym nie ma rozróżnienia na pożyczkę chwilówkę oraz kredyt bankowy.

Jednak, bez względu na rodzaj zobowiązania, w deklaracji PIT należy uwzględnić tzw. podatek od odsetek. Odsetki od udzielanej pożyczki traktowane są jako przychód, który należy wykazać w deklaracji oraz opłacić od niego należyty podatek.

To, na kim spoczywa ten obowiązek, zależne jest od tego, kto i komu tego zobowiązania udzielił.

  1.        Umowa pomiędzy osobą prywatną i osobą prywatną

W przypadku umowy zawieranej przez osoby prywatne, to na pożyczkodawcy ciąży obowiązek opłacenia podatku od odsetek. Wówczas podatek wynosi 19%. Oprócz opłacenia należności urzędowi skarbowemu, osoba fizyczna udzielająca pożyczki zobowiązana jest także do wykazania kwoty należnego podatku w zeznaniu rocznym (formularz PIT-36).

  1.        Osoba prywatna udziela pożyczki firmie

W takim przypadku również mamy do czynienia ze zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którego wysokość to 19%. Jeśli pożyczkobiorcą jest podmiot gospodarczy, wówczas to na nim spoczywa obowiązek zapłaty. Podczas spłaty kolejnych rat, wartość odsetek powinna zostać pomniejszona o wartość podatku. Ten z kolei powinien zostać wpłacony na konto odpowiedniego urzędu skarbowego, jak również do końca lutego następnego roku, pożyczkobiorca winien jest przedstawić pożyczkodawcy imienną informację o wysokości dochodu.

  1.        Przedsiębiorca jest pożyczkodawcą

Jeśli występuje taka sytuacja, wówczas przychód z odsetek traktowany jest jako przychód z działalności gospodarczej i w taki też sposób powinien zostać obliczony należny podatek.

Odsetki z tytułu kredytu bankowego nie zawsze muszą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla podatnika.

Wprawdzie ulga odsetkowa została już zniesiona, jednak wiele osób nadal może z korzystać z jej przywilejów. Kto zalicza się do tej grupy? Są to osoby, które wzięły kredyt hipoteczny, pożyczkę lub kredyt mieszkaniowy w latach 2002-2006. Ulga ta dotyczy także odsetek kredytu, który został zaciągnięty na potrzeby spłaty kredytu mieszkaniowego.

W celu obliczenia wysokości ulgi należy dowiedzieć się, jakie limity obowiązują w danym roku podatkowym.

I tak w latach 2011-2017 kwota ta nie ulegała zmianie i wynosiła 325 990 zł.

Chcąc wyjaśnić jak to działa posłużymy się przykładem: Pani Ania zaciągnęła kredyt w 2005 roku, na kwotę 350 tysięcy złotych. W roku 2017 zakończyła inwestycję mieszkaniową i może w zeznaniu za ten rok (2017) odliczyć od dochodu odsetki przypadające na część kredytu w kwocie 325 990 zł. Wystarczy zatem, że obliczy właściwe proporcje – kwotę limitu (325 990 zł) podzieli przez całą wartość kredytu (350 000 zł) i pomnoży przez 100. Chcąc skorzystać z tej ulgi, p. Ania musi wypełnić załącznik PIT/D i złożyć go z podstawową deklaracją PIT.


Pożyczkę lub kredyt w PIT musimy wykazać tylko w określonych sytuacjach – wszystko zależy od tego, czy tę pożyczkę otrzymaliśmy, czy też to my jej udzieliliśmy. W deklaracji podatkowej bezwzględnie należy jednak uwzględnić tzw. podatek od odsetek.


Tekst: Magdalena Stercula


Zapisz się do naszego newslettera!
Wyślemy Ci wiadomość tylko wtedy, gdy na rynku pojawi się PRAWDZIWA OKAZJA. Dzięki niej zaoszczędzisz bądź powiększysz swoje oszczędności. Warto!

POWIEDZ NAM, CZEGO SZUKASZ A ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ OFERTĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ ODDZWONIMY DO CIEBIE!

W CONFRONTERZE MASZ WIELE SPOSOBÓW NA ZARABIANIE

PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
6387 zadowolonych Klientów
NA KONCIE BANKOWYM
ZACZNIJ ZARABIAĆ
NA KONCIE BANKOWYM
14903 zadowolonych Klientów
NAJTAŃSZY KREDYT
WYBIERZ
NAJTAŃSZY KREDYT
8516 zadowolonych Klientów
Ta strona używa plików cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies i rezygnacji z możliwości ich stosowania w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą Czytaj więcej.