UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIE Z URZĘDU PRACY

25 KWIETNIA 2016

Ubezpieczenie jest podstawowym obowiązkiem, którego należy dopilnować. Można być ubezpieczonym przez szkołę, pracodawcę, rodziców lub samodzielnie płacąc składki do firmy ubezpieczeniowej. Możliwe jest również ubezpieczenie z urzędu pracy - jak ono wygląda?

urząd pracy


Ubezpieczenie z urzędu pracy najczęściej jest tylko okresowe. Występuje np. w sytuacji utraty pracy, z której do tej pory były odprowadzane składki na rzecz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Bezrobotna osoba rejestruje się w urzędzie pracy i podlega tam ubezpieczeniom do czasu, aż nie znajdzie innej pracy. Urząd pracy może również na tej samej zasadzie ubezpieczyć panie, które  zakończyły urlop macierzyński i wychowawczy lub osoby, które utraciły prawo do renty. Okres takiego ubezpieczenia wynosi zwykle 30 dni. Po tym czasie należy poszukać ubezpieczenia z innego tytułu, np. u małżonka lub samodzielnie opłacając składki do NFZ.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie pod tym adresem.

Kto może być ubezpieczony w urzędzie pracy?

Przede wszystkim musi to być osoba podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu czyli posiadająca obywatelstwo polskie i zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualnie osoba posiadająca pozwolenie na pobyt czasowy lub status uchodźcy. Ponadto musi to być osoba bezrobotna. Ubezpieczeniu podlegają również członkowie rodziny osoby bezrobotnej, czyli dzieci do 26 r.ż. przebywające pod prawną opieką bezrobotnego i kontynuujące naukę, małżonek a także osoby wstępne (rodzice,dziadkowie) przebywające w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba bezrobotna. Na zgłoszenie tych osób do ubezpieczenia, osoba bezrobotna ma 7 dni od momentu zaistnienia takiej potrzeby, czyli najczęściej od dnia utraty dotychczasowej pracy. Tyle samo czasu powinno zająć wyrejestrowanie z ubezpieczenia w UP. Zarówno zgłoszenie do ubezpieczenia, jak i wyrejestrowanie, jest obowiązkiem, którego niedotrzymanie podlega karze grzywny.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Osoby ubezpieczone mają prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej (zachowanie zdrowia, jego poprawa i przywracanie a także profilaktyka, czyli: rehabilitacje, badania, wizyty lekarskie, zabiegi, opieka pielęgniarska), ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (również ratowanie życia) oraz korzystania z refundacji leków i innych wyrobów medycznych. Od dnia 1 stycznia 2013 r. wystarczy posiadać dowód osobisty z numerem PESEL, na którego podstawie lekarz określa status ubezpieczenia pacjenta i jego uprawnienia do świadczeń zdrowotnych.

Osoba bezrobotna i jej rodzina posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych wraz z dniem otrzymania statusu bezrobotnego przez tę osobę, natomiast tracą te prawa po upływie 30 dni od zmiany tego statusu na inny (np. związany zatrudnieniem). Nie trzeba się zatem obawiać pójścia do lekarza w takiej sytuacji, ponieważ ubezpieczenie będzie obowiązywało dla każdej z tych osób. Należy jednak dopilnować konieczności zgłaszania do UP, aby nie mieć problemów. W przypadku osób, które ukończyły edukację w szkole ponadgimnazjalnej lub zostały skreślone z listy uczniów obowiązuje 6-miesięczny okres karencji, podczas którego mogą mieć świadczoną opiekę zdrowotną. U osób, które ukończyły szkołę wyższą okres ten trwa 4 miesiące.

Ubezpieczenie się jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na bezpłatne świadczenia opieki zdrowotnej. Każdy, komu zdarzyło się nie ubezpieczyć a następnie płacić za leczenie z pewnością przyzna, że nie warto więcej ryzykować. Najlepiej pamiętać o tym obowiązku i w przypadku, gdy tracimy ubezpieczenie poprzez zmianę naszej sytuacji (np utrata pracy, zakończenie edukacji) należy szybko udać się do UP i zgłosić to lub po prostu ubezpieczyć się samodzielnie płacąc składki. Jeśli natomiast poszukujecie dodatkowego ubezpieczenia sprawdźcie aktualne oferty w naszej porównywarce.

Koniecznie zapisz się do naszego newslettera
Wyślemy Ci wiadomość tylko wtedy, gdy na rynku pojawi się PRAWDZIWA OKAZJA. Dzięki niej zaoszczędzisz bądź powiększysz swoje oszczędności. Warto!

POWIEDZ NAM, CZEGO SZUKASZ A ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE NAJLEPSZĄ OFERTĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ ODDZWONIMY DO CIEBIE!

W CONFRONTERZE MASZ WIELE SPOSOBÓW NA ZARABIANIE

PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
PORÓWNAJ NAJLEPSZE LOKATY
6387 zadowolonych Klientów
NA KONCIE BANKOWYM
ZACZNIJ ZARABIAĆ
NA KONCIE BANKOWYM
14903 zadowolonych Klientów
NAJTAŃSZY KREDYT
WYBIERZ
NAJTAŃSZY KREDYT
8516 zadowolonych Klientów
Ta strona używa plików cookies. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies i rezygnacji z możliwości ich stosowania w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne ze zgodą Czytaj więcej.